Imposibilitate executare hotărâre judecătorească definitivă

Cauza Constantin Oprea împotriva României - imposibilitatea de executare a unei hotărâri judecătorești definitive

Citește mai mult  
6 min de citit

Reglementarea dreptului bunicilor de a beneficia de program vizita minor

Noțiunea „drept de vizită” trebuie interpretată în sensul că include dreptul de vizită al bunicilor în privința nepoților lor

Citește mai mult  
6 min de citit

Refuzul instanțelor de a examina legalitatea actelor administrative

Cauza Crişan împotriva României -refuzul instanţelor de a examina legalitatea actelor administrative pe motivul modificării, pe durata procedurii, a legislaţiei în materia competenţei instanţelor

Citește mai mult  
5 min de citit

Imposibilitate de a intra în posesia bunului

Cauza Ionescu împotriva României - imposibilitatea de a lua în posesie imobilul din cauza vânzării sale de către Stat unui terţ

Citește mai mult  
3 min de citit

Interzicerea exercitării drepturilor părintești ca pedeapsa accesorie

Cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României - interzicerea exercitării drepturilor părinteşti, ca pedeapsă accesorie, a unei sentințe privative de libertate

Citește mai mult  
10 min de citit

Imposibilitatea de a obține audierea unui martor

Cauza Tartousi împotriva României - imposibilitatea de a obține audierea unui martor. Încălcarea dreptului la un proces echitabil

Citește mai mult  
9 min de citit

Posibilitatea de revizuire a hotărârii

Cauza Zamfirescu împotriva României - dacă o persoană a fost victima unei proceduri viciate de încălcări ale cerințelor art. 6 din Convenție, un nou proces sau o redeschidere a procedurii la solicitarea persoanei în cauză reprezintă un mijloc adecvat de reparare a încălcării constatate

Citește mai mult  
15 min de citit

Imposibilitatea de a redobândi posesia asupra bunurilor naționalizate abuziv

Cauza Konya și alții împotriva României - imposibilitatea de a redobândi posesia asupra proprietăților care fuseseră naționalizate în mod nelegal în timpul fostului regim comunist și fuseseră vândute terților de către stat

Citește mai mult  
11 min de citit

Imposibilitatea revizuirii unei hotărâri definitive

Cauza Bocu împotriva României - imposibilitatea reclamantului de a obține revizuirea unei hotărâri definitive prin care s-a constatat că el este tatăl biologic al unui copil născut în afara căsătoriei deși, ulterior, a obținut proba științifică conform căreia nu este tatăl său biologic.

Citește mai mult  
6 min de citit

Aplicarea legislației naționale referitoare la solicitarea de despăgubiri de către titularul decăzut din drepturile de marcă

Citește mai mult  
1 min de citit

Refuzarea accesului la instanță

Cauza Kovesi împotriva României - refuzarea accesului la o instanță pentru a contesta încetarea prematură a mandatului de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție.

Citește mai mult  
56 min de citit

Contestare amenda contravențională

Cauza Giurgi împotriva României - contestare a unei amenzi contravenționale aplicate pentru tulburarea ordinii publice

Citește mai mult  
6 min de citit

Respingere cerere înapoiere a copilului la domiciliul său din Italia

Cauza Michnea împotriva României - respingere cerere înapoiere a copilului la domiciliul său din Italia

Citește mai mult  
13 min de citit

Anulare adopție

Cauza Zaieţ împotriva României - încălcaera dreptului la respectarea vieţii de familie, ca urmare a anulării ilegale a adopţiei

Citește mai mult  
11 min de citit

Nerespectare hotărâre privind program de vizită minor

Cauza Vlad împotriva României - neexecutarea hotărârilor judecătorești prin care s-a stabilit programul de vizitare a minorului

Citește mai mult  
4 min de citit

Recomandare privind combaterea discriminării bazate pe orientarea sexuală

Statele membre sunt încurajate să ia măsuri pentru a garanta că dispozițiile legale din dreptul intern protejează împotriva discriminării bazate pe orientarea sexuală sau identitatea de gen

Citește mai mult  
10 min de citit

Lockdown - încălcarea dreptului la libertate

Cauza TERHEȘ împotriva României - Gradul restricțiilor aplicate libertății de circulație nu a fost de o intensitate care să ducă la concluzia că izolarea generală impusă de autorități a reprezentat o lipsire de libertate.

Citește mai mult  
9 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Loiry împotriva României

Neexecutarea unei hotărâri judecătorești definitive prin care s-a dispus înapoierea copiilor reclamantului la reședința lor obișnuită din Franța

Citește mai mult  
5 min de citit

Hotărârea CEDO in cauza Șerban Marinescu împotriva României

Hotărârea CEDO prin care România a fost condamnata pentru tratamente inumane și degradante

Citește mai mult  
13 min de citit

Hotărârea CEDO în Cauza Văleanu şi alţii împotriva României

Ineficiența continuă a mecanismului de restituire a bunurilor confiscate sau naționalizate de regimul comunist, în pofida noilor căi de atac existente în temeiul Legii nr. 165/2013

Citește mai mult  
40 min de citit

Hotărârea în Cauza A.Ö. şi H.Ö. împotriva României

Lipsa unei proceduri penale efective — Actul sexual cu un minor — Obligația pozitivă a statului de a o proteja împotriva tratamentelor inumane și degradante

Citește mai mult  
3 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Tuşă împotriva României

Acuzații de malpraxis; Răspunderea civilă delictuală; Procedura penală pentru vătămare corporală; Excepția de neepuizare a căilor de atac interne

Citește mai mult  
25 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza BUMBEȘ împotriva României

Activist amendat pentru o scurtă adunare pașnică, fără notificare prealabilă, împreună cu alte trei persoane, care s-au legat cu cătușele una din porțile de acces în curtea Guvernului, în semn de protest împotriva unui proiect minier

Citește mai mult  
22 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza El Ozair împotriva României

Contravenția privind nedeclararea unei sume în numerar la ieșirea din țară — Numerarul reținut la vamă prin decizie administrativă — Dreptul la respectarea bunurilor — Sarcina excesivă disproporționată în raport cu contravenția săvârșită

Citește mai mult  
6 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Dănoiu și alții împotriva României

Reducere, dispusă de curtea de apel, a onorariilor avocaților desemnați din oficiu pentru câteva mii de părți civile în cadrul unui proces penal

Citește mai mult  
25 min de citit

Hotararea CEDO în cauza L.B. împotriva Ungariei

Publicare nejustificată a datelor de identificare ale reclamantului, inclusiv a adresei de domiciliu, pe portalul autorității fiscale, pentru neîndeplinirea obligațiilor fiscale

Citește mai mult  
56 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza O.C.I. şi alţii împotriva României

Reținere ilicită a copiilor de către mamă – Acțiune pentru înapoierea copiilor la reședința obișnuită din Italia – Refuzul copiilor – Acte de violență comise de tată

Citește mai mult  
8 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Sfîrăială împotriva României

privarea de libertate la care a fost supus reclamantul era lipsită de o justificare suficientă

Citește mai mult  
4 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Vlad împotriva României

Neexecutarea hotărârilor judecătoreşti prin care s-a stabilit programul reclamantului de vizitare a copilului său. Desi minora refuza să îşi vadă tatăl, nu s-au luat măsuri pentru identificarea cauzelor acestui refuz şi abordarea acestora.

Citește mai mult  
4 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Prăjină împotriva României

Reclamantului i-a fost încălcat dreptul la un proces echitabil, nu a beneficiat de timpul și înlesnirile necesare pregătirii apărării, martorul nu a fost audiat niciodată în condiții de contradictorialitate.

Citește mai mult  
9 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza A.E.J. împotriva României

Lipsa unei anchete penale efective cu privire la acuzaţia de viol formulată de reclamantă la momentul în care aceasta era minoră

Citește mai mult  
4 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Poienaru împotriva României

Instanţele naţionale nu au pus în balanţă în mod corespunzător diferitele interese aflate în joc în conformitate cu criteriile stabilite în jurisprudenţa sa şi că acestea nu au prezentat motive pertinente şi suficiente pentru a justifica ingerinţa în exercitarea dreptului reclamantului la libertatea de exprimare.

Citește mai mult  
4 min de citit

Hotărârea CEDO în Cauza Spasov împotriva României

Condamnare penală întemeiată pe dispoziţii de drept intern vădit contrare unor reglementări ale UE care prevalează asupra acestora şi care sunt direct aplicabile. Confiscarea valorii echivalente şi interzicerea temporară a pescuitului în zona economică exclusivă, în legătură cu o condamnare penală contrară dreptului UE.

Citește mai mult  
18 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Corneschi împotriva României

Procedură inechitabilă pentru a contesta retragerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate şi decizia de trecere în rezervă a reclamantului, în situaţia în care informaţiile clasificate nu i-au fost dezvăluite acestuia sau avocatului său

Citește mai mult  
22 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Tartousi împotriva României

Imposibilitatea reclamantului de a obţine audierea, în cursul procesului, a martorului acuzării Y.T. şi la nesemnarea motivării unei decizii definitive de către unul dintre cei trei judecători din compunerea completului de judecată care pronunţase decizia în cauză, precum şi decizia de a declara cererea inadmisibilă pentru celelalte capete de cerere.

Citește mai mult  
10 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza O.C.I. şi alţii împotriva României

Instanţele naţionale nu au examinat acuzaţiile privind existenţa unui "risc grav" într-un mod compatibil cu interesul superior al copilului şi în limitele cadrului procedural al Convenţiei de la Haga.

Citește mai mult  
8 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza C. împotriva României

Vicii semnificative ale urmăririi penale privind o presupusă hărţuire sexuală la locul de muncă

Citește mai mult  
23 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Stăvilă împotriva României

Redeschiderea urmăririi penale şi condamnarea ulterioară pentru o infracţiune rutieră, pe baza aceluiaşi dosar, fără administrarea de probe noi

Citește mai mult  
19 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Dâmbean împotriva României

Autorităţile interne nu au efectuat o anchetă efectivă cu privire la circumstanţele decesului fiicei reclamantei

Citește mai mult  
5 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Oprea şi alţii împotriva României

Instanța nu a efectuat o examinare efectivă a motivelor, argumentelor şi probelor prezentate de părţile la procedură

Citește mai mult  
4 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Stoicu împotriva României

Condamnarea la o pedeapsă cu închisoarea cu suspendarea executării pedepsei, după ce persoana în cauză fusese achitată în primă instanţă

Citește mai mult  
4 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Pârvu împotriva României

Recurgerea la forţă nu era absolut necesară în timpul operaţiunii poliţiei în care persoana, identificată în mod greşit ca un urmărit periculos, a fost împuşcată mortal

Citește mai mult  
22 min de citit

Hotărârea CEDO în cauza Lungu împotriva României

Acţiunea în cauză este încă pendinte în primă instanţă, la mai mult de cincisprezece ani de la producerea faptelor şi la mai mult de doisprezece ani de la sesizarea tribunalului

Citește mai mult  
4 min de citit