Termeni și Condiții de Utilizare

Prezentul site a fost publicat ca un serviciu destinat clienților noștri. Vizitând paginile acestui site, acceptați implicit condițiile si termenii de mai jos. Va rugam citiți cu atenție! Aceste pagini web, termenii și condițiile sale, sunt guvernate de legile statului roman. Toate eventualele dispute vor fi rezolvate în baza legilor existente.

Copyright

Conținutul acestei pagini web este protejat de Legile Statului Roman și tratate internaționale. Copierea, distribuirea, transmiterea și folosirea neautorizata și în alte scopuri decât cele pentru care au fost concepute materialele din aceasta pagina web, sunt strict interzise.

Legături

Nu garantam pentru acuratețea legăturilor dinspre/înspre pagina de web mdlegal.eu, legături către sau dinspre alte pagini web - nu suntem răspunzători pentru conținutul sau acuratețea altor pagini web.

Avertisment

Materialele de pe aceasta pagina web nu pot fi considerate ca fiind oferte, sfaturi sau recomandări de nici un fel. Facem eforturi considerabile pentru ca informațiile prezente aici sa fie corecte și aduse la zi. Ne rezervam dreptul de a revizui și modifica informațiile apărute aici fără nici un avertisment. Nu garantăm pentru acuratețea informațiilor prezente pe aceasta pagina web și nu ne asumam nici o responsabilitate privind stabilitatea legăturii cu aceasta pagina web, în momentul accesării informațiilor.

ACEASTA PAGINA WEB, PRECUM ȘI TOATE INFORMAȚIILE CONȚINUTE SUNT OFERITE "ASA CUM SUNT" ȘI FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE.

Limitarea accesului

Informația prezenta pe acest site (numit în continuare "Site-ul") nu se va utiliza pe teritoriul oricărei țări sau jurisdicții sau de către persoanele pentru care acest lucru constituie o încălcare a legii. Dacă acest lucru este valabil și pentru Dumneavoastră, nu sunteți autorizați să accesați sau să utilizați informația de pe acest Site.

Condiții de utilizare

Va rugam sa citiți cu atenție aceste condiții de utilizare (numite în continuare "Condiții de Utilizare") pentru ca ele se aplica în cazul în care accesați sau utilizați acest Site. Accesând Site-ul sau oricare pagina din cadrul Site-ului, înseamnă ca acceptați și înțelegeți aceste Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții de Utilizare, va rugam să nu utilizați și să nu accesați acest Site. Aceste Condiții de Utilizare pot fi modificate în orice moment.

Orice persoana care accesează sau folosește informațiile incluse în acest Site este denumita "Utilizator".

Acest Site este deținut de către Cabinetul de Avocat Mădălina Dicu (numita în continuare Compania), cu sediul în Romania. Legea aplicabila pentru acest Site și pentru Condițiile de Utilizare este legea romanească.

1. Excluderi generale

Materialul și informația de pe acest Site sunt furnizate ca atare și fără garanții de orice fel, fie exprese sau implicite. Orice garanții incluzând, dar fără a se limita la, garanții implicite pentru uzul comercial și potrivite pentru un anumit scop sunt excluse. Nu este oferită nici o garanție cu referire la conținutul, funcționalitatea, link- urile sau comunicările de date; de asemenea, nu se oferă garanție pentru defectele, erorile sau rectificările apărute, pentru întreruperea comunicației, interceptarea sau pierderea informației, pentru absenta virușilor sau a altor componente dăunătoare.

In nici un caz Compania, subsidiarele sau afiliatele ei nu vor fi răspunzătoare pentru orice costuri sau pagube fata de terți, inclusiv pagube directe, indirecte, speciale, incidentale sau rezultând din sau în legătură cu accesul sau utilizarea Site-ului sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza acest Site, sau oricare dintre funcțiile sau caracteristicile lui, inclusiv, în legătură cu răsfoirea, sau descărcarea oricăror informații, date, texte, imagini sau alt material accesibil prin acest Site sau oricare alt website care are link-uri dinspre și către acest Site.

Este responsabilitatea Utilizatorului acestui Site de a evalua acuratețea, deplinătatea, siguranța și utilitatea opiniilor, serviciilor sau a altor informații oferite. Orice informație furnizata în acest Site se regăsește condiționată de faptul ca nu trebuie considerata ca și consultanta legala, contabila, fiscala, financiara, ca investiție sau ca altfel de sfat profesional în privințe sau probleme specifice. In mod corespunzător nu ne asumam nici o răspundere pentru orice utilizare sau utilizare necorespunzătoare a acestor informații. Utilizatorii acestui Site ar trebui sa consulte specialiștii în legătură cu circumstanțele lor personale.

2. Fără oferte

Nici un material de pe acest Site nu trebuie interpretat ca o cerere de oferta, oferta, sfat, recomandare sau orice alt serviciu de a achiziționa sau a dispune de orice investiție sau de a se angaja în orice altă investiție sau tranzacție. Pentru orice informație despre produse sau tari specifice a se consulta site-ul respectiv.

3. Proprietatea intelectuală

In afara unei stipulații contrare, toate informațiile, textele, imaginile grafice, sigla, caracteristicile si funcțiile, precum și așezarea în pagina( incluzând design-ul) conținute în acest Site sunt proprietatea exclusiva a Companiei. Totuși Utilizatorul poate descarca sau printa orice pagina de pe acest Site pentru uzul personal, necomercial cu condiția de a nu elimina clauzele privind drepturile de autor.

La realizarea acestui Site s-a folosit design, imagini, texte sau informații obținute din surse libere de informații de pe internet sau sunt concepție proprie iar noi nu suntem răspunzători sub nicio forma, nu putem fi învinuiți sau supuși la plata unor daune pentru folosirea sau orice altfel de taxe pentru folosirea acestora. La data și locația de unde au fost preluate imaginile , textele sau informațiile în momentul introducerii lor în contextul Site-ului, acestea nu erau îngrădite sau sub clauzele dreptului de autor. In cazul în care o persoana fizica sau/și persoana juridica face dovada ca este autorul sau deține drepturi de autor pentru design, imagini, texte sau informații folosite în acest site, este obligata sa ne înștiințeze si să facă dovada acestor drepturi. Noi va trebui sa eliminam acel design, imagine, text sau informație imediat după primirea sesizării în scris și nu va fi responsabila pentru plata vreunei sume pentru folosire a acestor elemente nici înainte de primirea sesizării nici după primirea sesizării.

4. Link-uri

Link- urile de pe acest Site sau alte site-uri web sunt oferite numai pentru informarea și convenienta Utilizatorului.

Compania nu își asuma responsabilitatea și nu răspunde în legătură cu orice website care are link-uri din acest Site (sau orice website care duce la acest Site), inclusiv conținutul și operarea lor. Compania nu analizează și nu monitorizează asemenea link-uri. Aceste website-uri pot proveni din afara tarii dumneavoastră și sunt supuse unor reglementari și legislații diferite.

Un link de pe acest Site către un alt website ( sau un link de pe un alt website către acest Site) nu reprezinta o referință, garanție, aprobare, promovare , oferta sau solicitare în legătură cu asemenea website-uri , conținutul lor sau orice alte produse sau servicii promovate sau distribuite prin acel website. Compania considera ca link-urile către website-urile accesibile publicului, pagini de web, grupuri de informare și alte surse sunt permise în mod legal și respecta așteptările celor care utilizează în mod obișnuit Internetul.

Fără acordul scris al Companiei nici o persoană și nici un website nu poate realiza un link cu acest Site, către pagina sa de net sau către oricare altă pagină internă.

5. Confidențialitate

Compania își ia măsuri de precauție rezonabile pentru a menține informația obținută de la vizitatorii on-line în siguranță împotriva accesului și utilizării neautorizate și revizuiește periodic măsurile de securitate. Nu trimiteți informații confidențiale sau personale Companiei prin acest Site. Nu se creează o legătură de confidențialitate intre Utilizator și Companie prin transmiterea unor informații către Companie. Orice informație pe care Compania o primește prin intermediul Site-ului, în afară de informația de identificare personala este considerata non-confidențială.

Informația de identificare personala este utilizata de Companie doar pentru a procesa o cerere de informație din partea Utilizatorului sau pentru comercializa produsele și serviciile noastre.

Prin transmiterea de informații către Companie prin intermediul Site-ului sau oricare alte mijloace electronice, Utilizatorul acorda Companiei dreptul de a utiliza, reproduce, prezenta, modifica, distribui sau procesa informația respectivă.

Compania are dreptul de a utiliza informația inclusiv orice know- how , tehnici sau idei conținute aici fără niciun fel de taxă și pentru orice scop.

6. Supraveghere

Compania nu este obligata sa monitorizeze orice oferta sau transmisie către și prin intermediul Site-ului sau orice alt site care are link de la și către Site. Compania își rezervă totuși dreptul de monitoriza , inclusiv orice fel de chat room sau website-uri similare.

Utilizatorul este de acord ca transmiterea informației nu implică nicio obligație și că prin înregistrarea sau transmiterea de informație, cu excepția datelor de identificare personale, nu este creată niciun fel de relație contractuală intre Utilizator și Companie.

7. Comportamentul Utilizatorului

La accesarea sau utilizarea oricărei părți din acest Site, nu este permis:

- să se plaseze orice informație care conține elemente ilegale, amenințătoare, abuzive, jignitoare, defăimătoare, obscene, pornografice, vulgare sau care pot ridica obiecții de orice fel, inclusiv dar fără a se limita la orice transmisii care constituie sau incurajează comportamente care sunt considerate fapte penale, care pot atrage răspunderea civilă sau care încalcă în orice alt mod legea națională sau internațională ;

- să se plaseze sau să se transmită orice informație sau software care conține un virus, vierme, virus Troian sau orice alt element dăunător;

-să se interfereze cu funcționarea acestui Site sau să se restricționeze sau împiedice accesul oricărui alt Utilizator al acestui Site;

- săse plaseze, să se facă public, să se transmită, reproducă, distribuie sau exploateze orice informație, software sau alt material, obținut prin intermediul Site-ului în scopuri comerciale fără acordul scris si prealabil al Companiei;

Avertisment:

Orice tentativa a oricărei persoane de a provoca pagube acestui Site sau de a submina operarea poate constitui o încălcare a legilor civile sau penale. Compania își rezerva dreptul de a pretinde daune pentru pagubele provocate de o asemenea persoana în limitele legale.

8. Legea aplicabila și jurisdicția, limitările impuse de legea locală, actualizările, altele.

Site-ul și aceste Condiții de Utilizare vor fi prezentate, aplicate și executate în conformitate cu legile României fără referință la principiile legii conflictuale . Instanta competenta este cea din Romania.

Compania nu admite prin acest paragraf ca orice informație, material sau caracteristici/funcții care ii aparțin se pot utiliza în orice altă jurisdicție.

Site-ul nu este direcționat către persoanele din orice jurisdicție unde (din cauza naționalității persoanei respective , rezidentei, cetățeniei sau oricărui alt element) publicarea sau accesarea Site-ului vin în contradicție cu legile și reglementările locale .

Persoanele la care se referă aceste restricționări și prohibiții , nu trebuie sa acceseze sau să utilizeze acest Site. Prin accesarea sau utilizarea acestui Site din proprie inițiativă, Utilizatorul este direct răspunzător pentru respectarea legilor și normelor locale.

Actualizările și modificările aduse acestor Condiții de Utilizare pot fi făcute în orice moment. Fiecare Utilizator trebuie sa consulte aceste Condiții de Utilizare de fiecare dată când accesează și /sau utilizează Site-ul.