1 min de citit
Scutiri impozit cooperativă agricolă

Cooperativele agricole sunt sprijinite de către stat printr-o serie de facilitați fiscale. Astfel, cooperativele beneficiază de următoarele măsuri speciale: 

  • scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor care procesează produsele agricole şi/sau care produc/comercializează material genetic şi/sau au activitate de creştere şi/sau activitate de reproducţie pentru primii 5 ani de la data intrării în producţie;
  • scutirea de la plata impozitului pe profit pentru primii 5 ani de la începerea desfăşurării activităţii, a cooperativelor agricole care au realizat la data de 31 decembrie a anului calendaristic precedent o cifră de afaceri anuală netă de până la 10.000.000 euro, iar activitatea priveste: 

                - achiziţii şi vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale şi de mijloace tehnice necesare producţiei agricole, cât şi vânzările produselor agricole;

               - procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezenţă permanentă;

               - manufacturiere şi de mică industrie în agricultură; 

               exploatare şi gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole şi a efectivelor de animale; 

  • scutirea membrilor cooperative de la plata impozitului pe venituri pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă; 
  • cooperativele agricole care îndeplinesc condiţiile de microîntreprinderi nu datoreaza impozit pe veniturile, ci va achita impozit pe profit; 
  • scutirea membrilor cooperatori de la plata impozitului pe clădirile şi pe terenurile utilizate pentru producţia valorificată prin/către cooperativa agricolă, inclusiv pentru bunurile aflate în patrimoniul de afectaţiune al persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale. Aceasta scutire se aplica doar in cazul in care membrii cooperatori au valorificat în anul anterior celui pentru care se datorează impozitele cel puţin 50% din producţia obţinută prin/către cooperativele agricole; 
  • scutirea cooperativelor agricole de la plata impozitului pentru clădirile şi terenurile aflate în patrimoniu, utilizate pentru prestarea de servicii către membrii cooperatori;
  • scutirea membrilor cooperativelor agricole de la plata impozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în arendă de către cooperativele agricole de la aceştia. 

În situația în care cooperativele agricole se lichidează voluntar într-o perioadă de timp mai mică decât cea pentru care acestea au beneficiat de scutirile de mai sus, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.