1 min de citit
Concediul și indemnizația în cazul adopției

Persoana care adoptă un copil, sau unul dintre soții adoptatori, beneficiază de concediu de acomodare pentru o perioada de maximum 1 an, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei. 

De asemenea, beneficiază de indemnizație lunară de acomodare în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori pronunțării hotărârii judecătorești de încredinţare a copilului în vederea adopţiei. 

Cuantumul minim al indemnizației este 1.700 lei, iar cuantumul maxim este de 8.500 lei.   

Dacă într-o perioada de maximum 12 luni de la finalizarea concediului de acomodare, adoptatorul adoptă un alt copil, iar indemnizația pe care ar urma sa o primească este mai mică decât cea primită pentru copilul adoptat anterior, atunci se va acorda indemnizația pe care adoptatorul a primit-o pentru primul copil adoptat. 

Cererea pentru acordarea concediului și a indemnizației se depune la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană sau a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială are domiciliul sau reşedinţa persoana adoptatoare. 

În perioada în care beneficiază de indemnizaţie, adoptatorul are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei. De asemenea, indemnizația nu este supusă impozitării si nici altor contribuții. 

Perioada concediului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare precum și vechime în muncă. 

Concediul de acomodare şi plata indemnizaţiei încetează începând cu ziua următoare celei în care se produce una dintre următoarele situaţii: 

  • la expirarea concediului de acomodare; 
  • la cererea persoanei îndreptăţite; 
  • copilul a împlinit 18 ani; 
  • a survenit decesul copilului; 
  • persoana care a adoptat în calitate de persoană singură a decedat;
  • a rămas definitivă hotărârea judecătorească privind revocarea încredinţării în vederea adopţiei;
  • persoana îndreptăţită îşi reia activitatea înainte de expirarea concediului de acomodare.   


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.