1 min de citit
Procedură înregistrare marcă

In accepțiunea legii, marca este definita ca fiind un semn distinctiv, susceptibil de reprezentare grafică și care permite deosebirea produselor/serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. 

Atât persoanele juridice, cât și cele fizice, au posibilitatea de a-și înregistra dreptul de proprietate asupra denumirilor sub care își desfășoară activitatea. 

Mărcile pot fi înregistrate la nivel național la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, la nivel european la EUIPO, precum și la nivel international la WIPO. 

Marca poate fi înregistrată sub formă verbală, adică doar denumirea, sau cu logo, care poate fi alb negru sau color. 

Marca va primi protecție doar pentru bunurile/serviciile prevazute în Clasificarea de la Nisa și menționate în cererea de înregistrare. Clasificarea de la Nisa conține o lista cu 45 de clase și note explicative. Clasele descriu în termeni generali tipul de produse sau servicii. Notele explicative care însoțesc fiecare clasa descriu detaliat produsele sau serviciile care se încadrează în clasa respectivă. 

Cererea de înregistrare marca se depune la OSIM sau, în situația în care se dorește marca europeana sau internațională, la oficiile aferente. Odată cu depunerea cererii, se va achita și taxa de înregistrare și taxa de publicare. Cuantumul acestora variază în funcție de numărul de clase Nisa selectat, precum și dacă marca este verbală sau figurativa, dacă este color sau alb negru. 

Ulterior, aceasta va fi publicată în Buletinul de Proprietate Industriala al OSIM. In vederea examinării cereri de către OSIM, va trebui achitata taxa de examinare. In situația în care marca îndeplinește condițiile legale precum și dacă împotriva acesteia nu sunt formulate opoziții sau contestații, OSIM decide înregistrarea și înscrierea mărcii în Registrul Mărcilor. In urma achitării taxei de certificat, se va emite certificatul de înregistrare al mărcii. 

Drepturile titularului de marca încep sa curgă de la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Avocații din cadrul cabinetului nostru de avocatură oferă servicii de consultanță, asistare în reprezentare în fata OSIM, precum și în fata instantelor de judecata în litigiile din domeniul proprietății intelectuale. 

Anterior depunerii cererii de inregistarre, efectuăm verificarea mărcii pentru a ne asigura că aceasta nu este susceptibilă de a fi respinsă la înregistrare în eventualitatea formulării unei opoziții de către terți.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.