1 min de citit
Înființare cooperativă agricolă

Cooperativa agricola este o asociație autonomă de persoane fizice și/sau juridice, constituita în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori. 

Cooperativa se constituie și funcționează cu un număr de minimum 5 persoane. 

Cooperativa trebuie sa aibă cel putin un cenzor titular și un cenzor supleant. Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil sau contabil autorizat. Nu pot avea calitatea de cenzori membrii cooperativei, salariații cooperativei, precum și soții/soțiile administratorilor și rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv. 

Capitalul social este de minimum 500 lei pentru cooperativele agricole de gradul 1, de minimum 10.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2 și minimum 50.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 3. 

Cooperativele agricole de gradul 1 sunt constituite din persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și/sau întreprinderi familiale. 

Cooperativele agricole de gradul 2 sunt constituite din persoane juridice și/sau persoane fizice, din persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale. 


Cooperativele agricole de gradul 3 sunt cele constituite din cooperative agricole de gradul 2 care derulează investiții în comun. 

Un membru cooperator poate deține maximum 20% din capitalul social al cooperativei.

Documentele necesare înființării sunt: 

  • Dovada rezervării denumirii. Denumirea se compune din sintagma “cooperativa agricola” însoțită de denumirea proprie aleasa de membrii fondatori;
  • Actul constitutiv – atestat de avocat sau autentificat la notar;
  • Statutul – atestat de avocat sau autentificat la notar;
  • Declarații pe proprie răspundere membrii fondatori, cenzori – atestat de avocat sau autentificat la notar;
  • Specimen de semnătura membrii consiliului de administrație– atestat de avocat sau autentificat la notar;
  • Dovada depunerii capitalului social;
  • Actele de identitate ale membrilor fondatori si ale cenzorilor; CUI în cazul persoanelor juridice;
  • Dovada sediului social (contract de vânzare – cumpărare, donație, moștenire, extras carte funciara);
  • Dovada folosinței sediului social (contract de închiriere/comodat);
  • Acordul vecinilor și al asociației de proprietari – necesar doar în cazul în care sediul social este in apartament și la sediu se vor desfășura activități comerciale.

Documentele se depun la Registrul Comerțului din circumscripția sediului social. 

Termenul de eliberare este de 3 zile lucrătoare.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.