1 min de citit
Recuperare creanță transfrontalieră – somația europeană de plată

În situația in care aveți de recuperat o creanță, iar debitorul nu are sediul in Romania, ci într-un stat din Uniunea Europeana, trebuie sa știți ca aveți la îndemână procedura somației europene de plata.

Aceasta procedura este aplicabila litigiilor transfrontaliere si este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată.

Regulamentul se aplică în toate statele membre ale Uniunii Europene, cu excepția Danemarcei. 

Somația europeană de plată se emite de instanțele de judecata, cu excepția Ungariei, unde procedura de somație de plată este de competența notarilor publici. 

Somația europeana de plata se aplică în materie civilă, comercială si în litigiile transfrontaliere, indiferent de natura instanței. Nu este aplicabila litigiilor de natura fiscală, vamală sau administrativa. 

Aceasta procedura a fost emisa cu scopul minimizării costurilor si duratei de recuperare a creanțelor datorate de partenerii de afaceri transfrontalieri. 

Apelând la somația europeana de plata, nu mai este necesar sa va deplasați in statul in care își are sediul debitorul si, cel mai important, documentele pot fi redactate si comunicate către instanța de judecata chiar de către avocatul dumneavoastră din Romania. 

În cadrul acestei proceduri nu este necesară prezența în instanță, cererea urmând a fi soluționată pe baza documentelor comunicate de către creditor. 

După primirea somației, instanța examinează cererea și, în cazul în care nu mai sunt necesare alte documente, emite somația europeană de plată în termen de 30 de zile. 

Hotărârea pronunțată este comunicata atât creditorului, cat si debitorului. In situația in care debitorul nu este de acord sa achite creanța, are posibilitatea de a formula opoziție împotriva somației de plata in termen de 30 de zile de la primirea documentelor. 

Daca debitorul formulează opoziție, creditorul poate alege fie soluționarea acesteia pe dreptul comun, fie renunțarea la judecata. 

In lipsa opoziției, somația de plata devine executorie, aceasta urmând a fi comunicata către autoritățile de executare din statul in care își are sediul debitorul. 

Prin executare se va recupera atât debitul restant, cat si cheltuielile de judecata, constant in taxa judiciara de timbru si onorariu avocat.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.