1 min de citit
Recuperare creanță – ordonanța de plată

In situația in care aveți de recuperat o creanță, iar debitorul refuza sa efectueze plata, trebuie sa știți ca aveți la îndemână procedura ordonanței de plata. 

Aceasta procedura se judeca de urgenta si cu celeritate, având posibilitatea de a o obține executarea creanței intr-un termen cat mai scurt.

Pentru a beneficia de posibilitatea formulării ordonanței președințiale, este necesar ca aceasta creanța sa fie certa, lichida si exigibila.

De asemenea, anterior introducerii ordonanței de plata, trebuie comunicata către debitor o notificare, prin care sa i se pună in vedere sa achite debitul restant. 

Notificarea trebuie sa fie comunicata prin executor judecătoresc, sau prin posta, cu confirmare de primire si conținut declarat.

In situația in care, in termen de 15 zile de la primirea notificării, debitorul nu achita creanța, se poate formula acțiune in fata instanței de judecata.

Competenta aparține instanței de judecata de la sediul debitorului. In situația in care, intre parți exista un contract in cadrul căruia este stabilita instanța competenta, acțiunea se va introduce la aceasta din urma.

Totodată, pe calea ordonanței de plata, pot fi solicitate si penalități/dobândă legala.

Hotărârea obținută, deși poate fi atacata cu cerere in anulare, este executorie.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.