1 min de citit
Radierea asociației

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun in comun si fără drept de restituire contribuția materiala, cunoștințele sau aportul lor de munca pentru realizarea unor activități in interes general, al unor colectivități sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial.

Radiere unei asociații din Registrul asociațiilor si fundațiilor presupune încetarea acesteia din ființă si se face in baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atesta descărcarea acestora de obligațiile asumate.

Pana la radiere, trebuie parcurse mai multe etape:

  • Dizolvarea;
  • Lichidarea;
  • Radierea.

Astfel, asociațiile se dizolva:

  • de drept;
  • prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului;
  • prin hotărârea adunării generale.

Radierea unei asociații prin hotărârea adunării generale presupune parcurgerea a doua etape:

  • Etapa dizolvării – in termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul verbal si hotărârea adunării generale se depun la judecătoriei in a cărei circumscripție teritoriala își are sediul asociația, pentru a fi înscrise in Registrul asociațiilor si fundaților, cu solicitarea de constatare a dizolvării asociației. Prin încheiere, instanța constata dizolvata asociația, dispune înscrierea mențiunilor in registrul special si desemnează lichidatorul.
  • Etapa lichidării si radierii – după terminarea lichidării, lichidatorul este obligat ca, in termen de 2 luni, sa depună bilanțul, registrul jurnal si un memorandum, declarând operațiunile de lichidare la Registrul asociațiilor si fundaților al judecătoarei in a cărei circumscripție își are sediul asociația.

Daca in termen de 30 de zile de la data depunerii bilanțului nu se înregistrează nicio contestație, bilanțul se considera definitiv aprobat si lichidatorul, cu autorizarea judecătoarei, va remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, împreuna cu toate registrele si actele asociatei si ale lichidării.

Ulterior, lichidatorul va obține un act constatator.

Astfel, după terminarea lichidării, lichidatorul trebuie sa ceara radierea asociației din Registrul asociațiilor si fundaților.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.