1 min de citit
Radiere SRL la Registrul Comerțului

Radierea unui SRL (Societate cu Răspundere Limitată) la Registrul Comerțului din România este un proces important și necesar atunci când o companie decide să își închidă activitatea. 

Radierea presupune înregistrarea oficială a încetării existenței legale a societății comerciale, ceea ce înseamnă îndeplinirea unor pași specifici în conformitate cu legislația în vigoare.

Iată pașii esențiali pentru radierea unui SRL la Registrul Comerțului în România:

Hotărârea adunării generale a asociaților: 

Înainte de a începe procesul de radiere, este necesară convocarea adunării generale a asociaților pentru a lua decizia de dizolvare a SRL-ului. Acest proces trebuie să respecte prevederile din contractul de societate și legislația în vigoare.

Dizolvarea SRL-ului:

După ce hotărârea de dizolvare a fost aprobată de către asociați, SRL-ul intră în procesul de dizolvare. În această perioadă, societatea va continua să își îndeplinească obligațiile financiare și fiscale, precum și să vândă sau să lichideze activele sale. Este important să fie desemnat un lichidator care va supraveghea acest proces.

Radierea de la Registrul Comerțului:

După ce toate datoriile și obligațiile au fost lichidate, se poate proceda la radierea SRL-ului de la Registrul Comerțului. Pentru a face acest lucru, trebuie să se depună următoarele documente la Registrul Comerțului:

a. Cererea de radiere a societății, care trebuie să fie semnată de lichidator sau de reprezentantul legal al SRL-ului; 

b. Hotărârea de dizolvare a SRL-ului, cu mențiunea că toate datoriile au fost plătite; 

c. Certificatul de radiere fiscală, eliberat de către Administrația Financiară; 

d. Dovada că nu mai există nicio procedură de insolvabilitate sau faliment în desfășurare; 

e. Dovada lichidării conturilor bancare ale SRL-ului; 

f. Orice alte documente solicitate de Registrul Comerțului.

Publicarea radierii în Monitorul Oficial:

După ce toate documentele au fost depuse și verificate, Registrul Comerțului va emite o hotărâre de radiere. Această hotărâre trebuie publicată în Monitorul Oficial al României pentru a fi opozabilă terților. Publicarea oficială marchează sfârșitul existenței legale a SRL-ului.

Închiderea contului bancar al SRL-ului:

Un alt pas important este închiderea contului bancar al societății, după obținerea hotărârii de radiere. Toate activele și soldurile rămase în contul bancar ar trebui să fie transferate către conturile beneficiarilor sau utilizate pentru plata oricăror debite rămase.

Predarea cărților contabile și a documentelor relevante:

Toate documentele financiare și contabile ale SRL-ului ar trebui să fie predate lichidatorului sau unei persoane desemnate pentru a le păstra timp de 10 ani, așa cum prevede legislația contabilă în România.

Radierea unui SRL la Registrul Comerțului reprezintă o procedură importantă pentru închiderea unei afaceri în mod legal și corect. Este esențial să se urmeze toți pașii și să se asigure că toate obligațiile fiscale și financiare sunt respectate pentru a evita probleme ulterioare. Un avocat specializat ar putea oferi asistență profesională în acest proces pentru a asigura că totul se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.