1 min de citit
Nefolosire marca înregistrată = decădere

Mărcile înregistrate sunt instrumente legale puternice pentru protejarea drepturilor de proprietate intelectuală ale unei companii sau indivizi asupra unor semne distinctive care identifică produsele sau serviciile lor pe piață. 

Cu toate acestea, de-a lungul timpului, titularii de mărci înregistrate pot să nu mai folosească aceste mărci sau să le lase nefolosite pentru diverse motive. 

În România, precum și în multe alte jurisdicții, legislația prevede că mărcile înregistrate pot deveni vulnerabile la decădere în cazul în care nu sunt utilizate pe o perioadă extinsă de timp. 

În acest articol, vom explora procedura de decădere a unei mărci înregistrate în România ca urmare a nefolosirii pentru o perioadă de 5 ani.

Legislația privind decăderea mărcilor înregistrate în România

În România, procedura de decădere a unei mărci înregistrate din cauza nefolosirii este reglementată de Legea Mărcilor nr. 84/1998, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit acestei legi, o marcă înregistrată poate deveni vulnerabilă la decădere în cazul în care nu este folosită în mod efectiv pe teritoriul României sau dacă utilizarea sa este întreruptă pe o perioadă continuă de 5 ani.

Procedura de decădere a unei mărci înregistrate

Procedura de decădere a unei mărci înregistrate în România din cauza nefolosirii este desfășurată de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sau de catre instanta de judecata. Iată pașii cheie ai acestei proceduri:

În mod obișnuit, procedura de decădere este declanșată la cerere, iar orice persoană interesată poate solicita decăderea mărcii înregistrate. Acțiunea poate fi depusa la instanța de judecata sau la OSIM.

OSIM sau instanța de judecata va analiza argumentele prezentate atât de terțul care a formulat acțiunea, cat si de titularul mărcii și va evalua dacă utilizarea mărcii în cursul perioadei de 5 ani a fost suficientă pentru a evita decăderea. Utilizarea trebuie să fie efectivă și să fie pe teritoriul României.

După examinare, OSIM/Tribunalul va emite o decizie cu privire la decăderea sau menținerea mărcii înregistrate. Dacă se constată că marca nu a fost folosită în mod adecvat, aceasta va fi declarată ca decăzută. 

Decizia OSIM/hotărârea Tribunalului poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare.

Consecințele decăderii mărcii

Dacă o marcă înregistrată este declarată ca decăzută din cauza nefolosirii, aceasta poate deveni disponibilă pentru alți potențiali titulari de mărci care doresc să o înregistreze. Acest lucru poate duce la pierderea drepturilor de proprietate intelectuală asupra mărcii și poate avea impact asupra afacerii titularului. 

Prin urmare, este important ca titularii de mărci să monitorizeze și să utilizeze în mod corespunzător mărcile înregistrate pentru a evita procedura de decădere.

În concluzie, procedura de decădere a unei mărci înregistrate din cauza nefolosirii în România este un proces bine definit, reglementat de legislație. 

Este esențial pentru titularii de mărci să fie conștienți de această procedură și să-și mențină mărcile înregistrate prin utilizarea lor adecvată pe teritoriul României. 

Pentru a evita potențialele complicații legale, se recomandă consultarea unui avocat specializat în proprietate intelectuală pentru a asigura respectarea tuturor prevederilor legale în ceea ce privește mărcile înregistrate.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.