1 min de citit
Documente necesare înființare SRL

In vederea înființării unei societăți comerciale, sunt necesare următoarele documente:

 • cerere de înregistrare;
 • declarație autorizare activități;
 • anexa privind înregistrarea fiscală;
 • declarație beneficiari reali; 
 • declarație GDPR;· 
 • dovada verificării disponibilităţii si rezervării numelui societății; 
 • actul constitutiv; · 
 • contractul de comodat/inchiriere al sediului social; · 
 • cazierul fiscal al asociaţilor si administratorului; · 
 • declaraţiile date pe proprie răspundere de către asociaţi/administratori din care sa rezulte ca îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calitati; · 
 • dovada achitării taxelor de înregistrare a societatii comerciale; · 
 • specimenul de semnătura al administratorului societăţii;· 
 • copii carte de identitate asociati si administratori;· 
 • dovada privind sediul social si sediul secundar (contractul de vânzare-cumpărare al imobilului) sau extras CF;· 
 • acordul Asociaţiei de proprietari si al vecinilor (cei cu care exista perete comun: stânga, dreapta, sus, jos) daca sediul social/secundar se afla intr-un bloc de locuinte.

Acordul asociației de proprietati si al vecinilor nu sunt necesare in situația in care la sediul social nu se desfășoară activități. 

In situația în care nu dețineți un spațiu în vederea stabilirii sediului social, acesta poate fi stabilit la avocat pe o perioada de maximum 12 luni.

Documentele se depun la Registrul Comerțului în circumscripția căruia se afla sediul social al societății. Documentele pot fi depuse personal, transmise prin curier/posta sau online. 

Termenul de soluționare si eliberare a certificatului de înregistrare este de 3 zile lucrătoare.

În situația în care apelați la Cabinetul nostru, va fi nevoie să ne transmiteți doar copia actelor de identitate și adresa sediului social, apoi să veniți la sediul cabinetului pentru a semna documentele. Ulterior, ne vom revedea pentru a vă preda documentele de înregistrare a societății eliberare de Registrul Comerțului.

De asemenea, oferim și servicii de găzduire sediu social.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.