1 min de citit
Dizolvarea cooperativei agricole

Dizolvarea cooperativei agricole poate avea loc în următoarele situaţii:

  • imposibilitatea realizării obiectului de activitate;
  • diminuarea capitalului social sub jumătate din valoarea capitalului social minim prevăzut pentru constituirea cooperativei agricole;
  • reducerea numărului de membri cooperatori sub numărul minim de membri cooperatori prevăzut de lege;
  • nu s-au ţinut adunările generale timp de 2 ani consecutivi;
  • falimentul cooperativei agricole;
  • imposibilitatea alegerii organelor de conducere în conformitate cu actul constitutiv.


Totodata, la cererea oricărui membru al cooperativei agricole, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, instanţa de judecată va putea pronunţa dizolvarea cooperativei agricole în cazul în care:

  • cooperativa agricolă nu şi-a depus situaţiile financiare anuale şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate, precum şi raportările contabile la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în termenul prevăzut de lege, dacă perioada de întârziere depăşeşte 2 ani;
  • nu mai este o cooperativă agricolă activă, a încetat activitatea cooperativei agricole sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului, perioadă care nu poate depăşi 2 ani de la data înscrierii în registrul comerţului.
Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.