5 min de citit
Clasificarea Nisa

Clasificarea Nisa este un sistem de clasificare a produselor și serviciilor pentru cererile de înregistrare a unei mărci.

In momentul înregistrării unei cereri de marcă la OSIM sau la EUIPO, va trebui să indicați clasele Nisa aferente serviciilor sau produselor pe care doriți să le protejați. 

Mai jos puteți găsi clasificarea  Nisa, astfel cum aceasta a fost publicată pe site-ul OSIM, versiunea 2022.

Clasa 1 

Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini artificiale neprelucrate, materiale plastice neprelucrate; compoziţii pentru stingerea şi prevenirea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale; adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi alte materiale de umplere; compost, bălegar, îngrăşăminte; preparate biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe. 

Clasa 2 

Vopsele, vernisuri şi lacuri; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă. 

Clasa 3 

Preparate cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale; produse nemedicinale pentru îngrijirea dinților; parfumuri, uleiuri esenţiale; preparate de albire şi alte substanţe de spălare; preparate de curăţare, lustruire, degresare şi abrazive. 

Clasa 4 

Uleiuri industriale şi unsori, ceară; lubrifianţi; compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili şi surse de iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat. 

Clasa 5 

Preparate farmaceutice, medicale şi veterinare; preparate sanitare pentru scopuri medicale; substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru sugari; suplimente dietetice de uz uman şi veterinar; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor, ceară dentară; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide. 

Clasa 6 

Metale comune şi aliaje ale acestora, minereuri; materiale metalice pentru structuri şi construcţii; construcţii metalice transportabile; cabluri şi fire neelectrice din metal comun; fierărie, articole mici din armătură metalică; containere din metal pentru depozitare sau transport; seifuri. 

Clasa 7 

Maşini, maşini-unelte; unelte acţionate electric; motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; cuplaje şi componente de transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; unelte agricole, altele decât uneltele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate. 

Clasa 8 

Unelte şi ustensile de mână, acţionate manual; tacâmuri; arme de mână, cu excepţia armelor de foc; aparate de ras. 

Clasa 9 

Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, detectare, testare, inspectare, salvare şi învăţare; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglementarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor; suporturi de date stocate sau descărcabile, software pentru computere, suporturi de stocare digitale sau analog; mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat, dispozitive de calculat; computere și dispozitive periferice pentru computere; costume pentru scufundări; măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat pentru înot subacvatic; dispozitive pentru stingerea incendiilor. 

Clasa 10 

Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; aparate, dispozitive şi articole pentru activitate sexuală. 

Clasa 11 

Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar. 

Clasa 12 

Vehicule; aparate de deplasare pe uscat, în aer sau pe apă. 

Clasa 13 

Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii. 

Clasa 14 

Metale preţioase şi aliaje ale acestora; bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; ceasornice şi instrumente pentru măsurarea timpului. 

Clasa 15 

Instrumente muzicale, pupitre pentru note şi pupitre pentru instrumente muzicale; baghete pentru dirijori. 

Clasa 16 

Hârtie şi carton; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; articole de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru papetărie sau de uz casnic; materiale de desen şi materiale pentru artişti; pensule; materiale didactice şi educative; folii de plastic pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat; caractere tipografice, forme de tipar. 

Clasa 17 

Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate aceste materiale; materiale plastice şi răşini în formă extrudată pentru utilizare în fabricare; materiale de etanşare, umplere şi izolare; ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nemetalice. 

Clasa 18 

Piele şi imitaţii de piele; piei de animale şi piei brute; bagaje şi genţi de transport; umbrele de ploaie şi de soare; bastoane; bice, harnaşament şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale. 

Clasa 19 

Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi construcţii; ţevi rigide cu excepția celor de metal pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente, nemetalice. 

Clasa 20 

Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri; containere, nemetalice, pentru depozitare sau transport; os, corn, os de balenă sau sidef neprelucrate sau semiprelucrate; scoici; spumă de mare; chihlimbar. 

Clasa 21 

Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie; vase de gătit şi articole pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole de curăţare; sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru construcţii; sticlărie, porţelan şi lut. 

Clasa 22 

Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; copertine din materiale textile sau sintetice; vele; saci pentru transportul si depozitarea materialelor în vrac; materiale de căptuşire, amortizare şi de umplutură, cu excepţia hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor plastice; materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai acestora. 

Clasa 23 

Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele textile. 

Clasa 24 

Textile şi înlocuitori pentru textile; lenjerie de uz casnic; perdele din material textil sau plastic. 

Clasa 25 

Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului. 

Clasa 26 

Dantelă, împletitură şi broderie, panglici şi funde pentru mercerie; nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr fals. 

Clasa 27 

Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea pardoselilor existente; carpete agăţate pe pereţi, nu din materiale textile. 

Clasa 28 

Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun. 

Clasa 29 

Carne, peşte, păsări de curte şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, gemuri, compoturi; ouă; lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri şi grăsimi alimentare. 

Clasa 30 

Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora; orez, paste şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi produse de cofetărie; ciocolată; îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub formă de înghețată, comestibile; zahăr, miere, melasă; drojdie, praf de copt; sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate; oţet, sosuri şi alte condimente; gheaţă (apă îngheţată). 

Clasa 31 

Produse agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere brute şi neprocesate; grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ. 

Clasa 32 

Bere; băuturi non-alcoolice; ape minerale şi gazoase; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor non-alcoolice.

Clasa 33 

Băuturi alcoolice cu excepţia berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 

Clasa 34 

Tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi trabucuri; ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri. 

Clasa 35 

Publicitate; managementul, organizarea și administrarea afacerilor; lucrări de birou. 

Clasa 36 

Servicii financiare, monetare și bancare; afaceri imobiliare. 

Clasa 37 

Servicii de construcţii; servicii de instalaţii şi reparaţii; extracţii miniere, forare pentru petrol și gaze. 

Clasa 38 

Servicii de telecomunicaţii. Clasa 39 Transport; ambalarea şi depozitarea bunurilor; organizarea de călătorii. 

Clasa 40 

Tratarea materialelor; reciclarea gunoaielor și deșeurilor; filtrarea aerului și tratarea apei; servicii de imprimare; conservarea alimentelor și a băuturilor. 

Clasa 41 

Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale. 

Clasa 42 

Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea; analize industriale, servicii de cercetare industrială şi design industrial; servicii de control și autentificare a calității; proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware şi software ale calculatorului. 

Clasa 43 

Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; cazare temporară. 

Clasa 44 

Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale; servicii de agricultură, acvacultură, horticultură şi silvicultură. 

Clasa 45 

Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale prestate de terţi pentru a satisface nevoile persoanelor.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.