2 min de citit
Cerere europeană de valoare redusă


În contextul Uniunii Europene, există numeroase proceduri judiciare prin care cetățenii și întreprinderile pot soluționa litigii transfrontaliere. O astfel de procedură este Cererea Europeană de Valoare Redusă, reglementată de Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007. 

Acest regulament a fost conceput pentru a facilita soluționarea rapidă și eficientă a litigiilor cu valoare redusă care implică părți din state membre diferite ale Uniunii Europene. 

În acest articol, vom explora procedura de Cerere europeană de valoare redusă.

Ce este Cererea Europeană de Valoare Redusă?

Cererea Europeană de Valoare Redusă (CER) este o procedură specială de soluționare a litigiilor care vizează cazuri cu valoare redusă. Regulamentul (CE) nr. 861/2007 definește litigiile cu valoare redusă ca acele cazuri în care valoarea litigiului, excluzând dobânzile, cheltuielile și taxele, nu depășește 5.000 de euro. 

Scopul principal al acestei proceduri este de a oferi o cale de soluționare rapidă și accesibilă a litigiilor transfrontaliere în cadrul Uniunii Europene, fără a necesita formalități oneroase.

Pașii în procedura de Cerere Europeană de Valoare Redusă:

Inițierea procedurii: 

Procedura începe cu depunerea unei cereri de către reclamant la instanța competentă, care poate fi selectată de către reclamant dintr-o listă de instanțe prestabilite. Această listă de instanțe poate fi găsită pe site-ul web al Uniunii Europene.

Formularea cererii: 

Cererea trebuie să conțină informații detaliate despre părți, faptele litigiului, pretențiile reclamantului și probele disponibile. Este esențial ca cererea să fie completă și corect redactată, deoarece orice omisiune sau eroare poate duce la întârzieri sau respingerea cererii.

Comunicarea cererii către pârât: 

După depunerea cererii, instanța competentă va comunica cererea pârâtului și îi va oferi posibilitatea de a răspunde în termen de 30 de zile.

Conciliere și soluționare: 

Înainte de a se pronunța, instanța poate să încurajeze părțile să încerce o soluționare amiabilă a litigiului prin conciliere sau mediere.

Hotărârea instanței: 

Dacă concilierea nu reușește, instanța va emite o hotărâre. Hotărârea poate fi recunoscută și executată automat în toate statele membre ale Uniunii Europene, fără a necesita recunoaștere suplimentară.

Deși procedura de Cerere Europeană de Valoare Redusă a fost concepută pentru a fi mai accesibilă și mai simplă decât procedurile judiciare tradiționale, există situații în care este esențială implicarea unui avocat. 

Iată câteva motive pentru care angajarea unui avocat poate fi crucială în această procedură:

Cunoștințe legale: 

Un avocat are cunoștințe juridice specializate și poate asigura o reprezentare corectă și eficientă a intereselor tale în fața instanței.

Redactarea cererii: 

Un avocat poate asigura că cererea ta este corect redactată, evitând astfel posibile erori care ar putea duce la respingerea cererii.

Negociere și mediere: 

Un avocat poate juca un rol crucial în negocierile cu pârâtul și în încercarea de a ajunge la o soluționare amiabilă a litigiului.

Rețele legale: 

Un avocat are acces la rețele legale și poate obține informații utile privind procedura CER și instanța aleasă.

Recunoașterea și executarea hotărârii: 

Dacă hotărârea implică executarea unor măsuri sau recuperarea unor sume de bani, un avocat poate facilita recunoașterea și executarea hotărârii în alte state membre ale Uniunii Europene.

Procedura de Cerere Europeană de Valoare Redusă reprezintă o modalitate eficientă de a soluționa litigii cu valoare redusă la nivel european. Cu toate acestea, importanța angajării unui avocat în această procedură nu trebuie subestimată. Un avocat poate asigura că interesele tale sunt reprezentate corect și eficient, sporind astfel șansele de succes în acest proces simplificat de soluționare a litigiilor transfrontaliere.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.