1 min de citit
Înființare asociație

Asociația este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun in comun si fără drept de restituire contribuția materiala, cunoștințele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activități in interes general, comunitar sau, după caz, in interesul lor, personal nepatrimonial. 

Etapele pentru înființarea unei asociații sunt:

 • Rezervarea denumirii;
 • Întocmirea documentației aferente sediului social, cum ar fi contractul de închiriere/comodat;
 • Cazierul fiscal al membrilor fondatori;
 • Întocmirea actului constitutiv și statutului, care trebuie sa cuprindă: 
 • datele de identificare ale membrilor asociați;
 • exprimarea voinței de asociere si precizarea scopului propus;
 • denumirea asociației;
 • sediul asociației;
 • durata de funcționare;
 • patrimoniul inițial al asociației (activul patrimonial inițial nu poate fi mai mic de 200 de lei);
 • componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control;
 • persoana sau, după caz, persoanele împuternicite sa desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice;

Pentru înființarea unei asociații este nevoie de un patrimoniu inițial, in cuantum de 200 lei, acesta putând fi alcătuit din numerar sau din aport in natura.

Dobândirea personalității juridice se obține prin depunerea documentelor la instanța de judecata in circumscripția căreia se afla sediul social al asociației.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.