1 min de citit
Stabilirea cuantumului pensiei de întreținere atunci când veniturile părintelui nerezident depășesc nevoile minorului

Conform dispozițiilor art. 529 Cod civ. „(1) Întreţinerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti. (2) Când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru 2 copii şi o jumătate pentru 3 sau mai mulţi copii”. 

De asemenea, art. 530 prevede la alin. 3 faptul ca „Pensia de întreţinere se poate stabili sub forma unei sume fixe sau într-o cotă procentuală din venitul net lunar al celui care datorează întreţinere. Dispoziţiile art. 529 alin. (2) şi (3) rămân aplicabile”. 

Din coroborarea textelor de lege de mai sus reiese faptul ca, regula este ca pensia de intretinere se datorează potrivit cu nevoia celui care o cere şi cu mijloacele celui care urmează a o plăti, fara însa ca aceasta sa depaseasca ¼ din venitul lunar net.   

Astfel, limita de ¼ din venit a fost stabilita de legiuitor CA UN PLAFON MAXIM in scopul de a proteja părintele care plateste pensia. După cum reiese si din textul de lege, pensia poate fi DE PANA LA o pătrime, si nu de o pătrime, ceea ce înseamnă ca daca nevoile copilului reprezintă 10% din venitul obtinut de părinte, acesta nu poate fi obligat la mai mult. 

De asemenea, legiuitorul a inteles sa prevadă si posibilitatea stabilirii unei sume fixe si nu doar sub forma unei cote procentuale din venit, tocmai pentru a proteja părintele care datorează intretinerea de eventualele abuzuri ale celuilalt părinte. 

Astfel, in situatia in care procentul de ¼ din venitul parintelui nerezident reprezinta o suma mai mare decat nevoile minorului, obligarea acestuia la plata plafonului maxim stabilit de lege nu ar reprezenta decât, asa cum am arătat mai sus, o imbogatire fara justa cauza pentru celalalt painte. 

Mai mult decât atât, art. 499 alin. 1 Cod civ., prevede faptul ca „ Tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională”. 

Astfel, conform acestui text de lege, si părintele rezident, are obligația de intretinere fata de minor, in acelasi cuantum ca si parintele nerezident.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.