1 min de citit
Restituire taxă poluare

În situația în care nu ați reușit să solicitați restituirea taxei auto, trebuie să știți că acum aveți din nou această posibilitate.

Conform OUG nr. 93/2022, s-a dispus restituirea, pe cale administrativă, a sumelor achitate cu titlu de taxă pe poluare, taxă pentru emisiile poluante, timbru de mediu.

În vederea recuperării acestor sume, va trebui să vă deplasați la organul fiscal în circumscripția căruia aveți domiciliul sau sediul, si să depuneți cererea de restituire.

În cuprinsul cererii va trebui să solicitați și dobânda datorată pentru perioada cuprinsă între data achitării taxei și data restituirii efective a acesteia.

În cererea de restituire se vor menționa, în mod obligatoriu, datele de identificare ale plătitorului, datele de identificare ale autovehiculului pentru care solicită restituirea taxei, precum si modalitatea de restituire a sumei, respectiv ridicarea în numerar de la casieria organului fiscal sau virarea  în contul bancar, situație în care va trebui să indicați datele contului. 

Cererea de restituire va putea fi depusă într-un termen de 5 ani, începând de la data intrării în vigoare a ordonanței.

Totodată, restituirea taxei se va putea solicita indiferent de momentul la care aceasta a fost achitată, nefiind aplicabilă instituția prescripției. 

Termenul de soluționare al cererilor este de 45 de zile de la înregistrare, urmând ca decizia să fie comunicată solicitantului.

In situația în care cererea este respinsă, decizia de respingere poate fi contestată în termen de 45 de zile de la comunicare la organul fiscal care a emis-o. 

Dacă decizia de soluționare a contestației nu vă este favorabilă, aveți posibilitatea de a o ataca pe calea contenciosului administrativ, la tribunalul în circumscripția căruia se află sediul organului fiscal.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.