1 min de citit
Reglementarea muncii în domeniul maritim

La data de 19.04.2022 a intrat in vigoare Ordonanța de urgență nr. 50/2022 privind reglementarea muncii în domeniul maritim.

Obiectul ordonanței este de a garanta fiecărui navigator dreptul la un loc de muncă sigur și lipsit de pericole, care să respecte normele de siguranță, dreptul la condiții echitabile de încadrare în muncă, la condiții de muncă și de viață decente la bordul navelor și la protecția sănătății, asistență medicală, măsuri sociale și alte forme de protecție socială.

Dispozițiile ordonanței se aplică tuturor navigatorilor de la bordul navelor care arborează pavilion român aflate în proprietate publică sau privată și desfășoară în mod obișnuit activități comerciale.

Ordonanța nu se aplică personalului aflat la bordul:

  • navelor militare sau navelor militare auxiliare;
  • navelor de pescuit sau care desfășoară activități similare;
  • navelor de construcție tradițională, cum ar fi joncile și ambarcațiunile mici cu pânze;
  • iahturilor care nu desfășoară activități comerciale;
  • navelor care navighează în apele interioare navigabile ale României;
  • navelor care navighează în zonele din România în care se aplică regulamentele portuare;
  • navelor care navighează în limita a 20 de mile marine distanță față de țărmul românesc și nu efectuează voiajuri internaționale;
  • unităților mobile de foraj marin. 

Este interzisă folosirea sau angajarea persoanelor mai mici de 16 ani precum și munca de noapte a navigatorilor cu vârsta mai mică de 18 ani. 

Pentru a putea lucra la bordul navei, navigatorul trebuie să dețină un certificat medical care să ateste faptul că acesta este apt să-și îndeplinească atribuțiile precum și un brevet de capacitate prin care să fie atestată calificarea navigatorului. 

În cazul încetării anticipate a contractului de muncă, preavizul nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare. 

Timpul de lucru al navigatorilor nu trebuie să fie mai mare de 8 ore pe zi. De asemenea, navigatorii trebuie sa beneficieze de două zile de odihnă săptămânal precum și în zilele de sărbătoare. 

Cu privire la rata de remunerare pentru timpul suplimentar de lucru, aceasta nu trebuie să fie mai mică de 125 % din salariul de bază.

Totodată, în cuprinsul ordonanței sunt prevăzute standardele minime privind cazarea și alimentația la bordul navei, obligațiile armatorilor privind protecția sănătății și securității în muncă. 

In cazul decesului sau incapacității pe termen lung a navigatorilor ca urmare a unui accident de muncă, a unei boli profesionale sau a unui risc profesional, armatorii au obligația de a respecta o serie de măsuri, astfel cum acestea au fost reglementate prin ordonanță.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.