1 min de citit
Reabilitarea de drept și reabilitarea judecătorească

Reabilitarea presupune ștergea din cazier a mențiunilor cu privire la condamnare precum și încetarea tuturor decăderilor și interdicțiilor aferente condamnării penale. 

Reabilitarea de drept 

Dacă ați fost condamnat penal pentru o infracțiune, iar pedeapsa a fost amenda, închisoarea de maximum 2 ani sau închisoarea cu executare suspendata, iar în decurs de 3 ani de la data la care a fost executata pedeapsa nu ați săvârșit nicio alta infracțiune, veți fi reabilitat de drept. 

Reabilitarea de drept presupune ștergerea din cazier a mențiunilor cu privire la aceasta condamnare, procedura ce se realizează de către autoritatea ce gestionează baza de date a cazierului judiciar, fără a fi necesara vreo cerere din partea condamnatului. 

Dacă după cei 3 ani nu se efectuează modificările din cazier, condamnatul poate formula o cerere la serviciul de cazier judiciar arătând ca au fost îndeplinite condițiile privind reabilitarea de drept și, pe cale de consecință, va solicita radierea mențiunilor privitoare la condamnare. 

Dacă nici în această situație nu se efectuează radierea mențiunilor din cazier, condamnatul poate formula plângere împotriva refuzului autorității ce nu și-a îndeplinit obligațiile. 

Reabilitarea judecătorească 

Aceasta formă de reabilitare se aplică doar cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții: 

 • pedeapsa sa fie închisoarea pe o perioada mai mare de 2 ani;
 • pedeapsa sa fie executată integral sau considerată executată integral;
 • sa fie împlinite termenele de reabilitare, după cum urmează:
  • 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depăşeşte 5 ani;
  • 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;
  • 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii;
  • 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detențiunii pe viaţă, considerată executată ca urmare a grațierii, a împlinirii termenului de prescripție a executării pedepsei sau a liberării condiționate.
 • in perioadele de mai sus sa nu fi săvârșit o altă infracțiune;
 • să fie achitate integral toate cheltuielile de judecată și obligațiile civile stabilite în sarcina sa sau să se facă dovada imposibilității achitării acestor cheltuieli.

După împlinirea termenelor de mai sus și, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile, se poate face cerere de constatare a reabilitării judecătorești. 

Instanta competentă să soluționeze cererea este aceeași care a pronunțat hotărârea în primă instantă sau instanta egală în grad de la domiciliul celui care formulează acțiunea. In situația în care persoana nu mai are domiciliul în România, instanța competentă este cea de la ultimul domiciliu pe care l-a avut în țară.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.