1 min de citit
Poate părintele să obțină pensie de întreținere de la copilul său major?

Deși regulile morale, nescrise, sunt ca membrii familiei își acorda sprijin reciproc, sunt situații in care persoanele refuza sa ofere suport celorlalți membri familiali. 

Special pentru aceste situații, a fost reglementata legal obligarea acestora la îndeplinirea obligației de întreținere.

Art. 513 si următoarele din Codul Civil sunt cele care stabilesc atât obligația de întreținere, cat si condițiile in care aceasta poate fi acordata.

Astfel, in virtutea dispozițiilor legale mai sus enunțate, părinții pot solicita întreținere de la copiii lor, in situația in care părintele se afla in stare de nevoie, iar copilul are mijloace necesare pentru a plăti întreținerea.

Important de menționat este ca obligația de întreținere nu este condiționată de reciprocitate, așadar părintele poate obține întreținere de la copilul sau, chiar daca acesta nu a acordat, la rândul sau, întreținere copilului.

Totuși, copilul nu va fi obligat sa acorde întreținere părintelui in situația in care acesta din urma s-a făcut vinovat fata de copil de fapte grave, contrare legii sau a bunelor moravuri.Faptele mai sus menționate sunt reprezentate de acele obiceiuri, deprinderi, comportamente, care in raporturile dintre membrii unei colectivități, sunt comparabile cu respectul reciproc, cu păstrarea demnității umane, cu respectarea decentei in atitudini si cuvinte.

In situația in care părintele s-a făcut vinovat fata de copil de astfel de fapte, iar resursele financiare precare nu ii permit sa se întrețină singur, întreținerea sa va fi preluata de către serviciul de asistenta sociala.

Pensia de întreținere va fi stabilita de către instanța de judecata, într-o suma fixa sau procentuala din veniturile lunare obținute de copil, avându-se in vedere atât starea materiala a părintelui, cat si cea a copilului.

In situația in care sunt mai mulți copii, aceștia vor fi obligați in solidar la achitarea sumei stabilite de instanță.

Acțiunea privind obligarea copilului la plata pensiei de întreținere in favoarea părintelui, este de competenta judecătoriei in circumscripția căreia domiciliază copilul. 

Totodată, conform dispozițiilor legale, obligația de întreținere exista intre soț si soție, rudele in linie dreapta precum si intre frați si surori.

In situația in care dețineți cunoștințe juridice, va puteți reprezenta singur in instanță. Însă, daca nu aveți experiență sau cunoștințe in domeniul juridic, sfatul nostru este sa apelați la un avocat specializat in dreptul familiei.


Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.