4 min de citit
Ordinul de protecție


Dacă ați fost victima violenței domestice, puteți obține un ordin de protecție. Prin emiterea acestui ordin, se urmărește atât prevenirea și combaterea violenței în familie cât și protejarea victimei, agresorul neavând voie să se apropie de aceasta pentru o perioadă cuprinsă între 5 zile și 6 luni. În cele ce urmează, o să detaliem condițiile în care se poate obține un ordin de protecție.


Cine poate solicita emiterea ordinului?


Ordinul de protecție poate fi solicitat doar atunci când între victimă și agresor există o relație de rudenie. Astfel, pot solicita emiterea unui ordin de protecție următoarele categorii de persoane:

 • Ascendenții (părinți, bunici, străbunici); 
 • descendenții (fii, fiice, nepoți, nepoate etc.);
 • Frați și surori; 
 • Soți, soții și copii acestora (în ipoteza copiilor proveniți din altă relație); 
 • Persoanele devenite rude prin adopție potrivit legii; 
 • Fostul soț sau fosta soție; 
 • Frații, părinții și copii din alte relații ai soțului sau soției ori a fostului soț sau fostei soții; 
 • Persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți (concubinii); 
 • Persoanele care au stabilit relații asemănătoare dintre părinți și copii, în ipoteza copiilor concubinilor; 
 • Actuali sau foști parteneri, indiferent că aceștia au locuit sau nu cu agresorul; 
 • Ascendenții și descendenții partenerului, frații și surorile acestora; 
 • Tutorele sau altă persoană care exercită in fapt ori în drept drepturile fată de persoana copilului; 
 • Reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijește persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepția celor care îndeplinesc aceste atribuții în exercitarea sarcinilor profesionale;

Ordinul de protecție poate fi de doua feluri, respectiv provizoriu și definitiv.


Ordinul de protecție provizoriu


Acesta se emite de către agenții de poliție care constată că agresorul a exercitat un act de violență domestică asupra victimei. 

In acest sens, victima, de fiecare dată când este agresată, poate solicita prezența agenților de poliție. In situația în care aceștia din urmă apreciază că sesizarea este întemeiată, iar viața, integritatea fizică ori libertatea victimei sunt puse în pericol de către agresor, vor proceda la emiterea unui ordin de protecție provizoriu o durată de 5 zile.

Prin emiterea ordinului de protecție, in funcție de gravitatea acestuia, se pot dispune următoarele măsuri: 

 • obligarea agresorului de a păstra o distanță minimă față de victimă de locuința acesteia sau locul de muncă, 
 • evacuarea agresorului din locuința comună pe durata ordinului de protecție chiar dacă acesta este titularul dreptului de proprietate al imobilului, 
 • în situația în care agresorul deține arme acesta va fi obligat să le predea poliției; 
 • obligarea agresorului de a purta un sistem electronic de supraveghere pe durata pentru care a fost emis ordinul de protecție. 

 

Ordinul de protecție definitiv


Procedura 

Ordinul de protecție definitiv se solicită instanței de judecată, respectiv judecătoriei în circumscripția căreia locuiește victima. 

Cererea poate fi introdusă atât de către victimă personal sau prin avocat, de către procuror precum și de către reprezentantul autorității cu atribuții în materia protecției victimelor violenței domestice.

Cererea privind emiterea unui ordin de protecție este scutită de taxă judiciară de timbru. 

Soluționarea acesteia se face cu celeritate, în termen de maximum 72 de ore de la depunere iar, în situații urgente, cauza se poate judeca în aceeași zi, fără citarea părților. În situația în care victima a obținut deja un ordin de protecție provizoriu, soluționarea cererii privind emiterea unui ordin de protecție judiciar se va face înăuntrul termenului pentru care a fost emis ordinul provizoriu.

Hotărârea pronunțată de instanța de fond este executorie. Dispozitivul hotărârii se comunică organelor de poliție de la domiciliile victimei și agresorului.

Impotriva hotărârii se poate declara apel în termen de 3 zile de la pronunțare, dacă ordinul a fost dat cu citarea părților sau, de la comunicare, dacă a fost emis fără citarea acestora. 

Prin cererea de apel se poate solicita suspendarea ordinului de protecție, instanța de apel urmând a stabili cuantumul cauțiunii aferente acestei cereri.

Pentru a putea dovedi existența sau inexistența agresiunii, se vor putea administra orice fel de probe, cum ar fi: martori, interogatoriu, înscrisuri, înregistrări video sau audio, convorbirile scrise dintre părți, cu condiția ca acestea să se administreze la primul termen de judecată întrucât, dat fiind caracterul urgent al acțiunii, amânarea soluționării acesteia în vederea administrării probatoriului nu este posibilă.


Măsurile ce se pot lua de către instanța de judecată

în situația în care instanța apreciază că cererea este întemeiată, aceasta va proceda la emiterea unui ordin de protecție pe o durată de maximum 6 luni. 

În funcție de gravitatea agresiunilor exercitate asupra victimei, instanța va putea dispune următoarele măsuri: 

 • obligarea agresorului de a păstra o distanță minimă față de victimă, de locuința acesteia sau de locul de muncă, 
 • evacuarea agresorului din locuința comună pe durata ordinului de protecție, chiar dacă agresorul este titularul dreptului de proprietate al imobilului, 
 • interzicerea agresorului de a se deplasa în anumite localități sau zone pe care victima obișnuiește să le frecventeze, 
 • interzicerea agresorului de a contacta victima prin orice modalitate, inclusiv telefon, mesaj, e-mail, 
 • în situația în care agresorul deține arme, va fi obligat să le predea poliției, 
 • obligarea agresorului de a purta un sistem electronic de supraveghere pe durata pentru care a fost emis ordinul de protecție; 
 • în situația în care s-a dispus evacuarea agresorului din locuința comună, acesta va fi obligat să informeze organele de poliție cu privire la noua sa locuință, 
 • obligarea agresorului de a se prezenta conform unui program la secția de poliție, 
 • dispunerea de verificări inopinate la locul în care se află agresorul. 
 • in situația în care acțiunile de agresiune au fost îndreptate și împotriva unor membri de familie ai victimei, interdicțiile de mai sus se vor aplica și față de aceștia. 
 • in situația în care se consideră necesar, se poate dispune cazarea victimei, cu acordul acesteia, și acolo unde este cazul, a copiilor victimei, într-un centru de asistență sau într-o altă locuință temporară. în acest din urmă caz, agresorul va fi obligat să suporte toate cheltuielile aferente relocării victimei,  respectiv chirie, utilități;
 • obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică sau chiar internarea acestuia într-un centru specializat<


Încetarea,  revocarea și încălcarea  ordinului de protecție


In situația în care, la încetarea duratei pentru care a fost emis ordinul de protecție, victima apreciază că viața, integritatea corporală, psihică sau libertatea ii sunt în continuare puse în pericol de către agresor, poate solicita instanței de judecată emiterea unui nou ordin de protecție. 

Dacă instanța constata ca solicitarea victimei este întemeiată, va dispune emiterea unui nou ordin de protecție, în aceleași condiții ca și la emiterea primului ordin.<

Atunci când ordinul de protecție a fost emis pe durata maximă de 6 luni, agresorul poate solicita revocarea acestuia sau înlocuirea măsurilor dispuse. La soluționarea cererii va fi citată și unitatea de poliție care a supravegheat respectarea ordinului de protecție. 

Instanța va dispune revocarea ordinului dacă agresorul a respectat toate obligațiile impuse, precum și dacă, în urma evaluării riscului de recidivă efectuat de către serviciul de probațiune, s-a constatat ca agresorul prezintă un grad de risc scăzut sau că nu mai prezintă un pericol pentru victimă. 

Încălcarea de către agresor, a oricărei măsuri dispuse prin ordinul de protecție provizoriu sau definitiv, reprezintă infracțiune. Sancțiunea este pedeapsa cu închisoarea cuprinsă între 6 luni și 5 ani.

În situația în care victima încalcă măsurile dispuse prin ordinul de protecție, aceasta va fi obligată   la acoperirea tuturor cheltuielilor generate de emiterea și punerea în executare a ordinului.


In situația în care dețineți cunoștințe juridice, va puteți reprezenta singur, nefiind necesară asistarea/reprezentarea de către un avocat. Însă, dacă nu v-ați mai confruntat cu astfel de situații, va recomandam sa apelați la un avocat specializat în dreptul familiei. Având în vedere caracterul complex al acestei proceduri, în vederea obținerii unei soluții în concordanță cu realitatea situației de fapt, reprezentarea de către un avocat apare ca fiind absolut necesară . 

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.