1 min de citit
Obligație garanție produs

Așa cum reiese din prevederile art. 1.672 Cod Civil, vânzătorul trebuie sa asigure cumpărătorului nu doar folosința liniștita a bunului vândut, ci si utila folosința a acestuia.

Astfel, vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul impropriu întrebuințării căreia ii este destinat sau care ii micșorează in asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, daca le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat, sau ar fi plătit un preț mai mic.

Viciile lucrului vândut reprezintă deficientele care compromit utilitatea lucrului, făcând-o astfel sa scadă.

Conform legii nr. 449/2003 vânzătorul este răspunzător fata de consumator pentru orice lipsa a conformității existent la momentul livrării produselor. In cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul sa i se aducă produsele la conformitate, fără plata, prin reparare sau înlocuire, in funcție de opțiunea consumatorului sau sa beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acele produse.

De asemenea, produsele de folosință îndelungată trebuie sa fie însoțite de certificatul de garanție care, trebuie sa precizeze garanția legala de conformitate sau alt tip de garanție.

Totodată, in certificatul de garanție trebuie sa se menționeze, in mod clar:

  • Elementele de identificare ale produsului;
  • Durata medie de utilizare;
  • Termenul de garanție (minim 2 ani);
  • Numărul certificatului de conformitate;
  • Numărul declarației de conformitate.

Certificatul de garanție trebuie sa fie semnat si stampilat de vânzător si/sau de producător.

Conform dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 449/2003: “Garanția este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant, in condițiile specificate in declarațiile referitoare la garanție si in publicitatea aferenta.”

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.