1 min de citit
Obținerea custodiei exclusive in cazul unui părinte dispărut

Autoritatea părintească reprezintă ansamblul de drepturi si obligații pe care părinții le au fata de copiii lor minori. Custodia exclusiva se refera la exercitarea autorității părintești doar de către unul dintre părinți.

Conform dispozițiilor art. 398 alin. (1) Cod Civil: “Daca exista motive întemeiate, având in vedere interesul superior al copilului instanța hotărăște ca autoritatea părintească sa fie exercitata numai de către unul dintre părinți.”

De asemenea, potrivit art. 507 Cod Civil: “Daca unul dintre părinți este decedat, declarat mort prin hotărâre judecătorească, pus sub interdicție, decăzut din exercițiul drepturilor părintești sau daca, din orice motiv, se afla in neputința de a-si exprima voința, celălalt părinte exercita singur autoritatea părintească”.

Astfel, putem interpreta faptul ca părintele dispărut se afla in imposibilitatea de a-si exprima voința.

Totodată, părintele dispărut ar trebui decăzut din drepturile părintești, deoarece absenta lui poate aduce atingere interesului superior al copilului (art. 508 alin. (1) Cod Civil: “instanța de tutela….poate pronunța decăderea din exercițiul drepturilor părintești daca părintele pune in pericol…dezvoltarea copilului….prin neglijenta grava in îndeplinirea obligațiilor părintești…”.

Deși regula in materie de autoritate părintească este ca aceasta se exercita in comun, de către ambii părinți, in situația in care unul dintre părinți este dispărut este imposibil sa se aplice aceasta regula.Părinții au obligația de creștere, educare si supraveghere a copiilor minori, iar in cazul unui părinte dispărut, este foarte clar faptul ca acesta din urma nu își poate executa obligația ce ii revine. 

Durata procesului pentru autoritatea părintească exclusiva a copilului se stabilește in funcție de mai multe criterii, iar hotărârea cu privire la custodia exclusiva poate fi luata doar de către judecătorul din cadrul judecat oriei care se afla la ultimul domiciliu al copilului.

Desigur ca, atât in cazul in care s-a dispus decăderea din drepturile părintești, cat si in cazul in care s-a dispus acordarea autorității exclusive, deciziile sunt reversibile.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.