1 min de citit
Obținere informații adopție

Copilul adoptat poate obține informații despre părinții biologici?

Persoanele adoptate care au împlinit vârsta de 18 ani pot solicita informații cu privire la locul nașterii, traseul instituțional, precum și orice alte informații legate de istoricul personal, însă nu și identitatea părinților sau a altor rude biologice.

Cererea se adresează Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului Adoptat, aceasta fiind și autoritatea care eliberează informațiile solicitate.

Pentru ca persoana adoptată să poată obține informații cu privire la identitatea părinților sau a altor rude biologice, aceasta trebuie să formuleze o cerere către tribunalul în circumscripția căruia domiciliază sau, în situația în care persoana adoptată nu domiciliază în România, cererea va fi adresată Tribunalului București. 

Prin hotărârea pronunțată, tribunalul va autoriza accesul persoanei adoptate la orice informații privitoare la identitatea părinților sau a rudelor sale biologice aflate în posesia oricăror autorități publice.

La cererea de mai sus, persoana adoptată va trebui să anexeze un document eliberat de A.N.P.D.C.A. din care să rezulte realizarea adopției și informații cu privire la stabilirea filiației față de cel puțin unul dintre părinții biologici, precum și un raport de consiliere care să ateste că adoptatul este echilibrat din punct de vedere psihoemoțional.

Ședințele de consiliere pot fi efectuate atât în cadrul direcției în circumscripția căreia domiciliază persoana adoptată, precum și în cadrul cabinetelor individuale care au încheiat convenții cu A.N.P.D.C.A.. In situația în care persoana adoptată nu are domiciliul în România, ședințele de consiliere pot fi realizate de către autoritățile din statul de domiciliu.

Persoanele adoptate care nu au împlinit vârsta de 18 ani pot solicita informații cu privire la identitatea părinților firești numai pentru motive medicale. Cererea poate fi formulată de oricare dintre părinții adoptatori, de către adoptat sau de către reprezentantul unei instituții medicale. La cerere se vor anexa documentele medicale justificative. Cererea și obligația de furnizare a informațiilor intră în competența A.N.P.D.C.A.. 


Ce informații pot obține părinții sau rudele biologice despre copilul adoptată?

Părinții sau rudele biologice ale persoanelor adoptate pot obține informații cu privire la confirmarea adopției, anul în care aceasta a fost încuviințată, dacă adopția a fost internă sau internațională precum și dacă persoana adoptată mai este sau nu în viață.

Orice alte informații privitoare la copilul adoptat vor putea fi furnizate părinților sau rudelor biologice numai în situația în care familia adoptatoare și-a exprimat acordul expres în acest sens sau dacă persoana adoptată și-a exprimat acest acord după ce a împlinit vârsta de 18 ani.

Atât cererea cât și furnizarea informațiilor sunt de competența A.N.P.D.C.A.. 

A.N.P.D.C.A. este obligată să păstreze documentele ce cuprind informații legate de adopție cu privire la originea copilului, identitatea părinților biologici precum și despre istoricul medical al copilului pentru o perioadă de cel puțin 50 de ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de încuviințare a adopției.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.