3 min de citit
Modalitățile de divorț

Pentru a divorța, legislația română ne pune la dispoziție trei modalități. În cele ce urmează, vom oferi informații detaliate despre fiecare în parte.

Divorțul la starea civilă

Divorțul la starea civilă, cunoscut și sub denumirea de divorț administrativ, este posibil în situația în care soții se înțeleg cu privire la desfacerea căsătoriei și asupra numelui purtat ulterior desfacerii căsătoriei, precum și dacă din căsătorie nu au rezultat copii minori.

Cererea de divorț se depune la Oficiul de stare civilă din cadrul primăriei de la locul unde s-a oficiat căsătoria ori din cadrul primăriei din localitatea unde soții au avut ultima locuință comună.

După depunerea cererii de divorț, se va acorda un termen de reflecție de 30 de zile. Daca după cele 30 de zile, ambii soți stăruie în desfacerea căsătoriei, se va elibera certificatul de divorț.

Atât la depunerea cererii de divorț, cât și la ridicarea certificatului de divorț, ambii soți trebuie să fie prezenți personal, nefiind posibilă mandatarea unei alte persoane în acest sens


Divorțul la notar

Pentru a se putea realiza divorțul la notar, este necesar ca ambii soți să fie de acord cu privire la desfacerea căsătoriei și numele purtat în urma încheierii căsătoriei, iar în situația în care există copii minori, este necesar acordul ambilor soți cu privire la toate aspectele legate de copii, respectiv: domiciliul copiilor, exercitarea autorității părintești, programul de vizită, pensia de întreținere.

Dacă soții nu se înțeleg cu privire la oricare dintre aspectele de mai sus, desfacerea căsătoriei la notar nu este posibilă.

Este competent orice birou notarial din circumscripția localității unde s-a încheiat căsătoria, sau din circumscripția localității unde se află ultima locuință comună a soților.

Cererea de divorț se depune însoțită de înțelegerea soților cu privire la toate aspectele aferente divorțului. 

Și în această situație se va acorda un termen de reflecție de 30 de zile. În situația în care există copii minori, in interiorul termenului de 30 de zile, se va efectua ancheta socială la domiciliul ambilor soți. Notarul va emite o adresă către Autoritatea Tutelară de la domiciliul copilului, pentru ca aceasta să verifice dacă înțelegerea părților respectă interesul superior al copilului.

Dacă după expirarea termenului de 30 de zile, soții stăruie în desfacerea căsătoriei, se va elibera certificatul de divorț precum și acordul parental ce va cuprinde înțelegerea părților cu privire la copii.

Depunerea cererii de divorț poate fi efectuată de către cei doi soți personal sau prin mandatar. Mandatarul trebuie să fie avocat si să prezinte o procură autentică prin care soțul pe care îl reprezintă, l-a împuternicit în mod expres pentru această procedură. Pentru a avea garanția că cererea îndeplinește toate rigorile legii, este benefic să alegeți un avocat specializat în divorțuri.

La eliberarea certificatului de divorț este necesară prezența personală a ambelor părți, fără a mai fi posibilă reprezentarea acestora prin mandatar.


Divorțul la instanță

Desfacerea căsătoriei se poate efectua la instanță atât in situația în care părțile se înțeleg, dar și în situația în care acestea nu se înțeleg cu privire la divorț.

Cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află ultimul domiciliu comun al soților. 

În situația în care soții nu au avut locuință comună sau, deși au avut locuință comună, niciunul dintre ei nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află ultima locuință comună, judecătoria competentă este cea de la domiciliul pârâtului. 

În situația în care pârâtul nu are locuința în țară, este competentă judecătoria de la domiciliul reclamantului. 

Dacă niciuna dintre părți nu mai locuiește în România, acestea pot alege, de comun acord, să introducă acțiunea la orice judecătorie din țară. În situația în care niciuna dintre părți nu locuiește în România și nu există un acord cu privire la alegerea judecătoriei, acțiunea se va judeca de către Judecătoria Sectorului 5 București.

În situația în care părțile nu locuiesc în țară sau, deși locuiesc în țară, sunt în imposibilitate obiectivă de a se prezenta la judecătorie, acestea pot fi reprezentate de avocat pe baza împuternicirii avocațiale, nefiind necesară depunerea unei procuri notariale. Recomandarea noastră este să vă alegeți un avocat specializat în divorțuri, întrucât experiența în astfel de dosare vă poate asigura o reprezentare profesionistă.

În situația în care părțile se înțeleg cu privire la divorț, însă nu se înțeleg cu privire la celelalte aspecte accesorii, instanța va lua act de înțelegerea acestora legata de divorț si va continua judecata doar pentru aspectele asupra cărora părțile nu au căzut de comun acord.<

In situația în care, desi la început, părțile nu se înțeleg cu privire la niciunul sau doar cu privire la unele aspecte aferente divorțului însă, ulterior, părțile reușesc să ajungă la o înțelegere, instanța va lua act de înțelegerea părților și va pronunța o hotărâre judecătorească în acest sens. Astfel, pe tot parcursul procesului, părțile au posibilitatea de a ajunge la o înțelegere și de a o aduce la cunoștința judecătorului, la oricare dintre termenele de judecată.

Efectuarea anchetei sociale la domiciliul ambelor părți este obligatorie, indiferent dacă soții se înțeleg sau nu cu privire la toate capetele de cerere. In situația în care unul dintre soți sau ambii soții locuiesc în străinătate, ancheta socială se va efectua la domiciliul/reședința acestora prin comisie rogatorie internațională, respectiv de reprezentanții autorității tutelare din țara de domiciliu/reședință a soților.

Hotărârea pronunțată de instanța de fond este executorie de drept în ceea ce privește stabilirea modului de exercitare a autorității părintești, locuința minorului, programul de vizită și pensia de întreținere. Astfel, chiar dacă una dintre părți va ataca hotărârea cu apel, până la soluționarea apelului, hotărârea de fond își va produce efectele cu privire la aspectele mai sus menționate și va putea fi pusă în executare.

Desfacerea căsătoriei este posibilă în următoarele situații: dacă exista acordul ambilor soți, dacă unul dintre soți are probleme de sănătate ce duc la imposibilitatea continuării căsătoriei, dacă există culpa exclusivă a soțului pârât sau culpa comună a ambilor soți, precum și dacă soții au fost separați în fapt o perioadă mai mare de 2 ani. Separarea în fapt reprezintă încetarea conviețuirii soților în același imobil.

Probele ce pot fi administrate în cadrul procesului de divorț sunt: înscrisuri (inclusiv conversații SMS, whatsapp, messenger), martori, interogatoriu, expertiză: medicală atunci când sunt invocate probleme de sănătate sau psihologică în situația în care din căsnicie au rezultat copii minori. Din punctul nostru de vedere, este esențială efectuarea expertizei psihologice în cadrul proceselor de divorț atunci când există copii minori, pentru a se stabili nivelul de atașament al copiilor față de fiecare părinte, capacitatea acestora din urmă de a se ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor precum și pentru a se stabili dacă vreunul dintre părinți exercită violențe de orice fel asupra copiilor, cu precădere violență emoțională, cum ar fi alienarea parentală.

În situația în care nu aveți cunoștințe juridice, vă recomandăm să apelați la un avocat specializat în divorțuri, întrucât un astfel de proces necesită un probatoriu complex, pentru o corectă gestionare a acestuia fiind esențială cunoașterea procedurilor judiciare.

Echipa noastră vă stă la dispoziție atât cu servicii de consultanță cât și asistare și reprezentare atât în fața notarului public cât și în fața instanțelor de judecată. Avocat Mădălina Dicu are experiență de 14 ani în dosarele de divorț având, pe lângă cunoștințele juridice, și deschiderea emoțională și empatia de a va asculta și de a vă da cele mai bune sfaturi pentru dumneavoastră și pentru copiii dumneavoastră. 

Totodată, cabinetul de avocat colaborează cu un psiholog specializat atât în tratarea problemelor emoționale ale adulților generate de divorț, precum și în psihologie infantilă, venind în ajutorul copiilor afectați de separarea părinților.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.