1 min de citit
Instituirea curatelei

Curatela este o măsură de ocrotire temporara a unei persoane capabile, aflata in anumite situații care o împiedică sa își exercite drepturile, sa isi indeplineasca obligatiile si sa își apere interesele, cum ar fi: bătrânețea, boala sau infirmitatea fizica.

Curatela se poate cere de către persoana care urmează sa fie reprezentata, de către cei apropiați, autoritățile publice sau orice persoana interesata. 

Ca regula, curatela se poate institui doar cu consimțământul celui ce urmează a fi reprezentat.

Instituirea curatelei nu va afecta in niciun fel capacitatea de exercițiu a celui pe care curatorul îl reprezintă.

Cererea de instituire a curatelei se depune la judecătoria de la domiciliul persoanei ce urmează a fi ocrotita.

In cuprinsul acțiunii introductive trebuie arătate motivele pentru care se solicita o astfel de măsură de ocrotire si trebuie indicate datele de identificare ale persoanei care urmează sa fie pusa sub curatela si ale persoanei ce urmează sa fie desemnata in calitate de curator.

Cererea de chemare in judecata trebuie sa fie însoțită de o serie de documente, cum ar fi: pentru persoana care cere ocrotirea se vor atașa dovezile bolii sau infirmității fizice, iar pentru persoana care va deveni curator, se va atașa adeverința de la medic in original din care sa reiasă ca este apta pentru a fi curator si cazierul sau judiciar.

Curatorul desemnat de instanța de tutela are rolul de a proteja interesele persoanei ocrotite, de a-i administra bunurile prezente si viitoare, inclusive sumele de bani pe care le-ar avea in conturi bancare.

Trebuie reținut faptul ca, pentru acte de dispoziție, precum operațiuni de vânzare, schimb, tranzacții, curatorul are nevoie de o autorizare speciala din partea instanței de tutela, ceea ce va determina promovarea unui proces distinct.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.