1 min de citit
Instituire tutelă minor

Tutela reprezintă instituția de ocrotire a minorului care este lipsit de îngrijire părinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza vârstei nu se poate apăra singura.

Tutorele exercita drepturile si îndeplinește obligațiile ce ii revin in scopul ocrotirii intereselor acestor persoane.

Tutela minorului se instituie atunci când ambii părinți sunt, după caz, decedați, necunoscuți, decăzuți din exercițiul drepturilor părintești sau li s-a aplicat pedeapsa penala a interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție judecătorească, dispăruți ori declarați judecătorește morți, precum si in cazul in care, la încetarea adopției, instanța hotărăște ca este in interesul minorului instituirea unei tutele.

Conform modificărilor aduse Codului Civil prin legea 140/2022, tutela speciala se poate institui atunci când persoana a cărei ocrotire se solicita nu are capacitate psihica de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligații civile, de a conștientiza consecințele social-juridice care pot decurge din exercitarea drepturilor si obligațiilor civile, afecțiunea psihica având un caracter general, permanent si ireversibil.

Persoanele ținute sa înștiințeze instanța de tutela, au obligația ca, de îndată ce afla de existenta unui minor lipsit de îngrijire părintească in cazurile prevăzute la art. 110 Cod Civil, sa înștiințeze instanța de tutela.

Conform art. 144 alin. (1) Cod Civil: “Părintele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de mandate, încheiate in forma autentica, ori, după caz, prin testament, persoana care urmează a fi numita tutore al copiilor săi.”

De asemenea, in lipsa unui tutore desemnat, instanța de tutela numește cu prioritate ca tutore, o ruda sau un afin ori prieten al familiei minorului.

Tutela este, in primul rând, o sarcina personala, fiind nevoie de luarea in considerare a unor diferite aspecte ce țin de patrimonial minorului. 

Tutorele poate fi îndreptățit la o remunerație, ținând seama de munca depusa in administrarea averii si de starea materiala a minorului si a tutorelui, dar nu mai mult de 10% din veniturile produse de bunurile minorului.

Actele necesare pentru instituirea tutelei minorului sunt:

  • Cerere de instituire tutela;
  • Declarație din partea persoanei care va fi numita tutore;
  • Copie de pe CI, certificate de naștere si certificate de căsătorie al tutorelui;
  • Cazier judiciar;
  • Dovezi asupra situației materiale a tutorelui;
  • Copie certificate naștere minor
  • Copie certificat deces părinți;
  • Copie sentința de declarare judecătorească a morții sau dispariției părinților;
  • Caracterizare școlară minor;
  • Inventarul bunurilor minorului.

Acțiunea se depune la instanța de la domiciliul minorului.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.