1 min de citit
Efectuare raport evaluare clădire nerezidențială

Pentru inceput, este necesar sa lamurim ce inseamna cladire nerezidențială. 

Astfel, clădirile nerezidențiale sunt acele cladiri folosite in totalitate pentru orice alte activitati, in afara de locuit, cum ar fi, pentru activitati comerciale, de prestări servicii, economice, de educatie, de agrement, de sanatate, sociale etc.

Pentru ca o clădire sa fie incadrata ca nerezidentială, aceasta nu trebuie sa aibă nicio suprafața care sa fie folosita pentru locuit, sau care sa fie folosita ca dependinta a unei cladiri de locuit. Se are in vedere destinatia finala a clădirilor, inclusiv in cazul in care acestea sunt utilizate de catre alte persoane decat proprietarii lor, precum si modul de inregistrare a cheltuielilor cu utilitatile. 

Conform dispozitiilor art. 458 alin. (1) din Codul Fiscal: „(1) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3% asupra valorii care poate fi: a) valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. In situatia depunerii raportului dupa primul termen de plata din anul de referinta, acesta produce efecte incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator.

Sunt foarte des intalnite cazuri de cladiri in care suprafețele folosite in scop de locuinta si cele folosite in alte scopuri decat de locuinta nu pot fi evidentiate distinct. Astfel, in asemenea cazuri, se aplica urmatoarele reguli:

  • In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat sediul unei societati, insa nu se desfasoara nicio activitate economica, nu este necesara efectuarea evaluarii;
  • In cazul in care la adresa cladirii este inregistrat sediul unei societati si se desfasoara activitate economica, iar cheltuielile cu utilitatile sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica, este obligatorie efectuarea evaluarii;
  • In cazul cladirilor cu destinație mixta, aflate in proprietatea persoanelor fizice, unde este inregistrat un domiciliu fiscal la care se desfasoara activitate economica, iar cheluielile cu utilitatile nu sunt inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitate economica, impozitul pe cladiri se calculeaza conform dispozitiilor art. 457 Cod Fiscal, adica fara sa fie necesara efectuarea evaluarii.

Rapoartele de evaluare pentru impozitare se intocmesc doar in primul trimestru al anului in care se stabileste impozitul pe cladiri (intre data de 01 ianuarie si 31 martie), de catre evaluatori autorizați, membrii ANEVAR cu specialitatea EPI ( evaluarea proprietatilor imobiliare).

Neactualizarea valorii impozabile la termenele stabilite de Codul Fiscal are ca efect o crestere a impozitului pe cladiri de pana la 10 ori pentru persoanele fizice si pana la 25 ori pentru persoanele juridice.

Termenul limita pentru depunerea rapoartelor de evaluare este pana la data de 31 martie a anului pentru care se stabilește impozitul. 

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.