1 min de citit
Dreptul de a fi uitat al pacienților vindecați de cancer

La data de 8 septembrie 2022 vor intra în vigoare cu modificările aduse legii dreptului pacientului.

Modificările vin în sprijinul persoanelor care s-au vindecat de cancer și vor să încheie contracte de asigurare. Întrucât istoricul medical, respectiv afecțiunea oncologică, poate determina neîncheierea contractului de asigurare sau mărirea primei de asigurare la un cuantum prohibitiv, s-a apreciat că este necesară reglementarea în mod expres a acestei situații.

Astfel, a fost instituit dreptul de a fi uitat al pacienților cu afecțiuni oncologice. 

In acest sens, pacienții cu istoric oncologic au dreptul de a nu furniza informații privind afecțiunea oncologică distribuitorului de asigurări, în situația în care au trecut mai mult de 7 ani de la data încheierii protocolului oncologic.<

In cazul în care pacientul a fost diagnosticat cu cancer înainte de a fi împlinit vârsta de 18 ani, dreptul de a fi uitat se aplică după un termen de 5 ani de la data încheierii protocolului oncologic.

Totodată, se stabilește obligația distribuitorilor de asigurări de a înscrie dreptul de a fi uitat al pacienților în mod clar, concis, ușor de înțeles și vizibil în același câmp vizual și cu caractere de aceeași mărime, în documentele prin care se solicită informațiile și documentele medicale în vederea evaluării riscului persoanei asigurate. 

In situația în care distribuitorul de asigurări nu respectă această dispoziție, sancțiunea prevăzută de lege este nulitatea relativă a contractului de asigurare.<

În situația în care distribuitorul de asigurări solicită informații și documente personalului medical, cu privire la o persoană care a încheiat protocolul oncologic cu mai mult de 7 ani în urmă, personalul medical are obligația de a nu furniza informații sau documente.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.