1 min de citit
Desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă

Desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă reprezintă una dintre modalitățile prin care un cuplu poate pune capăt legal unei căsătorii în România. Această formă de divorț presupune că unul dintre soți poartă exclusiv vina pentru destrămarea relației conjugale. 

În legislația românească, desfacerea căsătoriei este reglementată de Codul Civil, iar culpa exclusivă este una dintre condițiile în care se poate solicita divorțul.

Potrivit articolului 373 din Codul Civil român, căsătoria poate fi desfăcută la cererea unuia dintre soți în cazul în care celălalt soț a săvârșit o culpă gravă, care face imposibilă conviețuirea în comun a celor doi soți. Această culpă poate fi exclusivă, ceea ce înseamnă că desfacerea căsătoriei poate fi solicitată doar în cazul în care unul dintre soți este responsabil în totalitate pentru destrămarea căsniciei.

Un aspect important în desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă este dovedirea vinovăției celui acuzat. Potrivit legii, cel care solicită divorțul trebuie să facă dovada faptelor sau a comportamentului culpabil al celuilalt soț. 

Aceasta poate implica aducerea de probe, martori sau alte mijloace care să ateste vina exclusivă a soțului sau soției vizat(e).

Printre motivele care pot fi considerate culpă exclusivă într-o căsătorie se numără adulterul, violența domestică, abandonul conjugal, comportamentul abuziv sau orice altă acțiune care aduce atingere gravă relației de cuplu. Este important de menționat că aceste motive trebuie să fie dovedite în mod corespunzător în fața instanței pentru a se putea obține desfacerea căsătoriei.

Procedura de desfacere a căsătoriei din culpa exclusivă implică în general depunerea unei cereri la instanța competentă, specificarea motivele pentru care se solicită divorțul, prezentarea probelor și participarea la ședințele de judecată. În cazul în care instanța constată că motivele invocate sunt întemeiate și că se îndeplinesc condițiile legale, aceasta poate pronunța desfacerea căsătoriei.

Desfacerea căsătoriei din culpa exclusivă poate fi o decizie dificilă și delicată, având un impact semnificativ asupra vieții părților implicate, în special în situația în care există și copii rezultați din căsătorie. Este recomandat ca cei implicați să caute consiliere juridică și să încerce, pe cât posibil, soluționarea amiabilă a conflictelor înainte de a apela la desfacerea căsătoriei prin instanță.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.