1 min de citit
Decăderea din drepturile părintești

Decăderea din drepturile părintești reprezintă pierderea de către părinte a exercițiului tuturor drepturilor părintești asupra copilului minor. 

Sancțiunea decăderii din drepturile părintești intervine în cazuri extrem de grave atunci când părintele pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea corporala a copilului. Aceste acțiuni pot avea la bază consumul de alcool sau droguri, purtarea abuzivă sau neglijența gravă. 

Acțiunea privind decăderea părintelui din drepturile părintești poate fi introdusă doar de reprezentanții DGASPC la instanța în circumscripția căreia domiciliază copilul minor. 

Orice persoană, inclusiv unul dintre părinți, bunicii, rudele copilului, pot sesiza asistența socială cu privire la existența unei suspiciuni de abuz sau neglijare a copilului. 

În situația în care reprezentanții serviciului public de asistență socială apreciază că sesizarea este întemeiată aceștia pot merge la domiciliul copilului pentru a verifica modalitatea în care Minorul este îngrijit precum și a obține informații cu privire la sănătatea, dezvoltarea fizică, educarea, pregătirea profesională a minorului. 

Dacă în urmă vizitelor, precum și informațiilor obținute, se constată că dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială a copilului este primejduită, serviciul public de asistență socială este obligat să sesizeze de îndată DGASPC în vederea luării măsurilor prevăzute de lege. 

DGASPC este obligata sa sesizeze instanța de judecată în situația în care apreciază că sunt întrunite condițiile legale privind decăderea totală sau parțială a ambilor părinți sau doar a unuia dintre aceștia din exercițiul drepturilor părintești. Se consideră motive întemeiate pentru decăderea din drepturile părintești: alcoolismul, boala psihică, dependența de droguri a celuilalt părinte, violenta faţă de copil sau faţă de celălalt părinte, condamnările pentru infracţiuni de trafic de persoane, trafic de droguri, infracţiuni cu privire la viaţa sexuală, infracţiuni de violenţă, precum şi orice alte fapte sau neglijența gravă care pun în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea minorului. 

Decăderea din drepturile părintești poate fi dispusă cu privire la un singur copil sau cu privire la toți copiii, în funcție de particularitățile fiecărui caz. În situația în care cauza ce a determinat sancțiunea decăderii este reprezentată de alcoolism, boală psihică, dependență de droguri, decăderea își va produce efecte cu privire la toți copiii. Dacă, în schimb, neglijența sau relele tratamente au fost exercitate doar fata de unul dintre copii, în această situație decăderea din drepturile părintești își va produce efectele doar cu privire la acest copil. 

Decăderea din drepturile părintești poate fi pronunțată pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată. Dacă părintele ce a fost decăzut din drepturilor părintești face dovada că au încetat împrejurările care au dus la această sancțiune, instanța de judecată îi va reda drepturilor părintești.

Avocații din cadrul cabinetului sunt specializați pe dreptul familiei, având experiență amplă în litigiile cu minori. 

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.