1 min de citit
Cuantumul pensiei de întreținere minor

Din momentul in care instanța pronunță desfacerea căsătoriei, intervin mai multe probleme, printre care si încredințarea copiilor precum și întreținerea acestora. Acest eveniment afectează, adesea, nu numai părțile intre care la un moment dat s-a încheiat căsătoria, ci si pe cei mici.

Pensia de întreținere va fi stabilita sub forma unei cote procentuale din veniturile lunare ale părintelui.

Cuantumul pensiei de întreținere se stabilește in funcție de numărul de copii, respectiv:

  • Pana la o pătrime din venitul lunar net pentru 1 copil;
  • O treime pentru 2 copii;
  • O jumătate pentru 3 sau mai mulți copiii.

In stabilirea cuantumului pensiei de întreținere pentru minori, instanța ii asigura minorului un venit lunar minim, asigurat de către părintele căruia nu ii este încredințat.

De asemenea, stabilirea cuantumului pensiei de întreținere va tine cont in principal de veniturile părintelui căruia nu ii este încredințat.Se poate tine cont si de minorii dintr-o eventuala alta căsătorie ulterioara sau minorii aflați in întreținere in momentul curent.

La calcularea cuantumului pensiei de întreținere nu se iau in considerare decât veniturile obținute constant, nu si cele întâmplătoare, cum ar fi, de exemplu: indemnizațiile de concediere, cele de deplasare, sporul de haine, de hrana.In același timp, conform dispozițiilor art. 529 alin. (3) C. civ.: "cuantumul întreținerii datorate copiilor, împreună cu întreținerea datorata altor persoane, potrivit legii, nu poate depăși jumătate din venitul lunar net al celui obligat”.

Pensia de întreținere se plătește lunar, la termenele convenite de părți sau, in lipsa acordului lor, la cele stabilite prin hotărâre judecătorească.Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.