1 min de citit
Casa de pensii va informa angajatorii cu privire la decizia de pensionare a salariatului

Conform ultimelor modificări legislative publicate la data de 05.04.2022, Casele de pensii au obligația de a informa angajatorul cu privire la salariații pentru care a fost emisa decizia de pensionare. 

In termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de pensionare, Casele de pensii vor transmite o informare către angajator. Informarea se face cu privire la salariații care au primit decizia de pensionare pentru limita de vârstă, anticipata parțială sau de invaliditate. 

Aceasta modificare a fost necesara întrucât, codul muncii prevede ca, la data emiterii deciziei de pensionare, contractul de munca încetează de drept. 

Insă, au fost sesizate o serie de situații în care salariații nu aduceau la cunoștință angajatorului faptul ca s-au pensionat, astfel ca angajatorul nu avea posibilitatea de a înceta contractul individual de munca. 

Tot codul muncii prevede faptul ca, pensia pentru limita de vârstă poate fi cumula cu salariul în situația în care, atât salariatul cât și angajatorul, de comun acord, decid continuarea contractului de munca. Insă, cu privire la pensia anticipata parțială sau de invaliditate gradul I și II, acestea nu pot fi cumulate cu drepturile salariale. Pensia de invaliditate gradul III poate fi cumulata cu drepturile salariale, doar dacă nu se depășește jumătate din programul de munca. 

In termen de 5 zile lucrătoare de la data la care a primit informarea de la Casa de pensii, angajatorul este obligat sa emită decizia de constatare a încetării de drept a contractului de munca. Această decizie se va comunica salariatului în termen de 5 zile lucrătoare.

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.