Dreptul Familiei

Cabinetul oferă servicii juridice în materia dreptului familiei, cum ar fi, dar fără a ne limita la:

 • divorț;
 • tăgadă de paternitate;
 • stabilire / modificare domiciliu minor;
 • stabilire / modificare program de vizită minor;
 • stabilire / majorare pensie de întreținere;
 • curatelă;
 • punere sub interdicție;
 • partaj bunuri comune;
 • suplinire acord;
 • recunoaștere hotărâri divorț pronunțate în străinătate.


De asemenea, oferim asistare și reprezentare juridica în cadrul ordonanțelor președințiale privind:

 • stabilirea provizorie a domiciliului minorului;
 • stabilirea provizorie a programului de vizita minor;
 • suplinirea acordului celuilalt părinte (eliberare pașaport minor, înscriere grădinița/scoală, ieșirea din țară a minorului).